Υπηρεσία SWIFT gpi

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT και προσφέρει στους πελάτες της ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις πληρωμές τους. Τώρα μπορείτε πλέον να εντοπίζετε που ακριβώς βρίσκονται οι συναλλαγές σας.

Τι είναι το Global Payments Innovation

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς παγκοσμίως που συμμετέχουν στη διατραπεζική υπηρεσία διεθνών πληρωμών Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT.

Το Global Payments Innovation αποτελεί μια καινοτόμα υπηρεσία της SWIFT που εμπλουτίζει τις πληρωμές των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν, με επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης, διαφάνειας και διασφάλισης της ημερομηνίας εκτέλεσης.

Τι προσφέρει η υπηρεσία

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε την καινοτομία gpi στις υποδομές της και όλες οι πληρωμές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις*, ανεξάρτητα από το κανάλι εκτέλεσής τους (κατάστημα, winbank), χαρακτηρίζονται ως gpi πληρωμές και αποκτούν ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής που τις ακολουθεί σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους μέχρι και την πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Αποκλειστικά μέσω του winbank web banking και του νέου εργαλείου SWIFT gpi**, μπορούν όλοι οι πελάτες, καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό συναλλαγής, να εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή την πληρωμή τους, αποκτώντας πλήρη εικόνα για την κατάστασή της και το στάδιο επεξεργασίας της μέχρι την τελική πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Η χρήση του SWIFT gpi μπορεί να γίνει μέσω του winbank web banking, είτε από τον εντολέα που έχει εκκινήσει την πληρωμή, είτε από το δικαιούχο που αναμένει να παραλάβει τα χρήματα, αξιοποιώντας το μοναδικό κωδικό πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι έχει χαρακτηριστεί gpi.

Για πελάτες που επιθυμούν ταχύτητα στις πληρωμές τους και επιλέγουν να εκτελεστούν με υψηλή προτεραιότητα, το gpi εξασφαλίζει την άμεση και κατά προτεραιότητα επεξεργασία των εντολών πληρωμών από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες***.

* Για να χαρακτηριστεί μια πληρωμή από την Τράπεζα Πειραιώς ως gpi πληρωμή, αρκεί η επόμενη τράπεζα στην οποία αποστέλλεται η πληρωμή (είτε είναι η τράπεζα του δικαιούχου είτε ανταποκρίτρια τράπεζα) να συμμετέχει στο gpi.

** Η πληροφόρηση μέσω του SWIFT gpi για όλα τα στάδια επεξεργασίας της πληρωμής καθώς και για την πίστωση του τελικού δικαιούχου, είναι διαθέσιμη εφόσον οι ενδιάμεσες ανταποκρίτριες τράπεζες και η τράπεζα του δικαιούχου συμμετέχουν στο gpi.

*** Ισχύει για τις συμμετέχουσες στο gpi Τράπεζες και εντός του χρόνου λήξης των ημερησίων εργασιών τους (cut off time)

Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  • Άμεσος εντοπισμός της πληρωμής
  • Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση επεξεργασίας της πληρωμής
  • Ταχύτητα στη διόδευση της πληρωμής
  • Επιβεβαίωση της πίστωσης του δικαιούχου
  • Ενίσχυση της συναλλακτικής σας αξιοπιστίας

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων