Αναπτύσσω την επιχείρησή μου

Εντοπίστε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησης σας και αποκτήστε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.

Ελάτε να συζητήσουμε για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ταιριάζουν στα σχέδιά σας και επωφεληθείτε από:

 • Χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
 • Χρηματοδότηση με ανταγωνιστική τιμολόγηση  για την:
  • υλοποίηση επενδύσεων
  • προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων (στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων)
 • Έκπτωση 25% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος για τις αιτήσεις δανείων τακτής λήξης
 • “Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης”

  Πρόκειται για μία καινοτόμα υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αφορά πελάτες που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα. Mέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους πελάτες:

  • παρακολουθείται η συμβατότητα και η συνάφεια των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα των επενδυτικών σχεδίων,
  • επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε δράσης,
  • ενημερώνονται οι πελάτες για τις ασυμβατότητες που τυχόν υπάρχουν σε σχέση με την έγκριση που έχουν λάβει ή και τυχόν τροποποιήσεις αυτής
Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται από γυναίκες (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες) ή το 51% της επιχείρησης ανήκει σε γυναίκα / γυναίκες (Νομικά Πρόσωπα).

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.