Διαχειρίζομαι το φαρμακείο μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:


 • Τον Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή τον Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • Δωρεάν τα εισερχόμενα εμβάσματα (STP και NON STP σε Ευρώ)
 • Δωρεάν επεξεργασία επιταγών έκδοσης πελατών – ιδιωτών & ατομικών επιχειρήσεων
 • Δωρεάν ακύρωση επιταγών
 • Δωρεάν η έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου
 • Δωρεάν η καθεμία συναλλαγή μεταφοράς πίστωσης σε λογαριασμούς εντός της Τράπεζας
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις & επαγγελματίες winbank για την πραγματοποίηση συναλλαγών με χαμηλότερα ή χωρίς έξοδα

Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (POS, e-POS) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”).

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών epay για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών του epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών, που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα και σας προσφέρει:

 • Δωρεάν το 1ο ενσύρματο τερματικό* (χωρίς εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης και μηνιαίο διαχειριστικό κόστος για τον πρώτο χρόνο. Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιήσει συναλλαγές λιγότερες των 9.000€ το πρώτο έτος, τότε για το δεύτερο χρόνο θα υφίσταται μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 9€+ Φ.Π.Α. για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/epay POS).
 • Προνομιακή τιμολόγηση μόνο με ποσοστό ανά συναλλαγή για συναλλαγές μέσω epay POS και epay eCommerce ως κάτωθι:

  • για τις κάρτες ιδιωτών 0,70% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας για μικτή τιμολόγηση ή στην περίπτωση της αναλυτικής τιμολόγησης** IRF + Scheme Cost+ 0,35% ανά συναλλαγή περιθώριο Τράπεζας.
  • για τις εταιρικές κάρτες 1,50% ανεξαρτήτως τύπου κάρτας για μικτή τιμολόγηση ή στην περίπτωση της αναλυτικής τιμολόγησης** IRF + Scheme Cost+ 0,35% ανά συναλλαγή περιθώριο Τράπεζας.
  • Μηδενική προμήθεια για συναλλαγές με κάρτες ξένου νομίσματος, μέσω της Υπηρεσίας Μετατροπής Νομίσματος DCC (αφορά μόνο epay POS)
 • Μέχρι 12 άτοκες δόσεις

* Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις συνεργασίας
** Τι είναι η Αναλυτική Τιμολόγηση

Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας