Διαχειρίζομαι το φαρμακείο μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:

 • Τον Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή τον Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • Δωρεάν τα εισερχόμενα εμβάσματα (STP και NON STP σε Ευρώ)
 • Δωρεάν επεξεργασία επιταγών έκδοσης πελατών – ιδιωτών & ατομικών επιχειρήσεων
 • Δωρεάν ακύρωση επιταγών
 • Δωρεάν η έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου
 • Δωρεάν η καθεμία συναλλαγή μεταφοράς πίστωσης σε λογαριασμούς εντός της Τράπεζας
 • Δυνατότητα πληρωμών μέσω IRIS online payments για την άμεση και ασφαλή πληρωμή στο e-shop της επιχείρησης μέσω των internet banking των πελατών της
 • Δυνατότητα αποστολής εμβάσματος με άμεση προτεραιότητα (Instant Payment) εντός 10 δευτερολέπτων
 • 50% έκπτωση στις πληρωμές λογαριασμών μέσω winbank που αφορούν στις ανάγκες της επιχείρησης και συγκεκριμένα :
  • Τηλεφωνία / Διαδίκτυο
  • Ενέργεια
  • Ύδρευση / Αποχέτευση
  • Δημόσιο & Οργανισμοί
 • Μισθοδοσία
  • Διενέργεια μισθοδοσίας της επιχείρησης μέσω συμβολαίων μισθοδοσίας
  • Λογαριασμός μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών με Προνομιακό επιτόκιο καταθέσεων για τους εργαζόμενους.
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank για:
  • Πραγματοποίηση συναλλαγών με χαμηλότερα ή χωρίς έξοδα
  • Εύκολη διαχείριση μαζικών πληρωμών προς τους προμηθευτές και τους συνεργάτες σας

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με την epay (Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών με κάρτες σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται:

Α) Προνομιακή τιμολόγηση για συναλλαγές σε φυσικά τερματικά EFT/POS. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο επιλογές βασικής τιμολόγησης, δηλαδή ΜΙΚΤΗ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ τιμολόγηση:

ΜΙΚΤΗ Τιμολόγηση* - Βασικές Χρεώσεις ανά συναλλαγή

Είδος Συναλλαγής (κάρτες Visa/MasterCard) Προμήθεια
Για συναλλαγές αξίας €0,01 έως και €5,00 0,02€ / συναλλαγή
Για συναλλαγές αξίας > €5,00
με κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς 0,64%
με κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως άλλων τραπεζών (ελληνικών ή εντός ΕΟΧ) 0,70%
με κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως άλλων τραπεζών (εκτός ΕΟΧ) 1,10%
με κάρτες Εταιρικές - Εκδόσεως τραπεζών εντός ΕΟΧ 1,65%
με κάρτες Εταιρικές - Εκδόσεως τραπεζών εκτός ΕΟΧ 2,35%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Τιμολόγηση*

Ανεξαρτήτως τύπου κάρτας στην περίπτωση της αναλυτικής τιμολόγησης** IRF + Scheme Cost + 0,30% ανά συναλλαγή ως Τέλος Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών (“ACS”) που καταβάλλεται στην epay για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών.

China Union Pay κάρτες: 1,60% ανά επιτυχημένη συναλλαγή.

Τερματικές συσκευές (POS) νέας τεχνολογίας με λειτουργικό Android

 • Το πρώτο ενσύρματο τερματικό δίνεται δωρεάν (χωρίς εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ή μηνιαίο διαχειριστικό κόστος).
 • Όλα τα επιπλέον τερματικά θα παρέχονται με επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον επίσημο τιμοκατάλογο της epay.
 • Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις συνεργασίας.

Β) Προνομιακή τιμολόγηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποστηρίζει τις πωλήσεις της μέσω Internet, με πολλαπλούς τρόπους διασύνδεσης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του eshop της (redirection, iFrame, web service) και να επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο επιλογές βασικής τιμολόγησης, δηλαδή ΜΙΚΤΗ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ τιμολόγηση:

ΜΙΚΤΗ Τιμολόγηση* - Βασικές Χρεώσεις ανά συναλλαγή

Είδος Συναλλαγής (κάρτες Visa/MasterCard) Προμήθεια
με κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς 0,64%
με κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως άλλων τραπεζών (ελληνικών ή εντός ΕΟΧ) 0,70%
με χρεωστικές κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως άλλων τραπεζών (εκτός ΕΟΧ) 2,60%
με πιστωτικές κάρτες Ιδιωτών - Εκδόσεως άλλων τραπεζών (εκτός ΕΟΧ) 2,90%
με κάρτες Εταιρικές - Εκδόσεως τραπεζών εντός ΕΟΧ 1,65%
με κάρτες Εταιρικές - Εκδόσεως άλλων τραπεζών εκτός ΕΟΧ 2,90%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Τιμολόγηση*

Ανεξαρτήτως τύπου κάρτας στην περίπτωση της αναλυτικής τιμολόγησης** IRF + Scheme Cost + 0,30% ανά συναλλαγή ως Τέλος Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών (“ACS”) που καταβάλλεται στην epay για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών.

*Για την ισχύ των ανωτέρω θα πρέπει να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας

 • οι παραπάνω χρεώσεις εφαρμόζονται ανά επιτυχημένη συναλλαγή απαλλαγμένες από ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που επιβληθεί ΦΠΑ ή άλλος φόρος / τέλος / οικονομική επιβάρυνση στις συναλλαγές-υπηρεσίες, η επιχείρηση θα επιβαρύνεται αναλόγως.
 • η πίστωση στο λογαριασμό πραγματοποιείται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη διαβίβαση της συναλλαγής προς εκκαθάριση δωρεάν ή εναλλακτικά εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από τη διαβίβαση της συναλλαγής προς εκκαθάριση με χρέωση €4,00/μήνα ανά MID (υπηρεσία ‘AllWeekPay’).

**Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 και η 2η Οδηγία (ΕΕ) για τις πληρωμές (PSD2), παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τιμολογούνται, για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, με ένα διαφανές μοντέλο χρεώσεων, γνωστό και ως Interchange++, που αποτελείται από τρία μέρη κόστους: (1) το Interchange, δηλαδή τις διατραπεζικές προμήθειες των τραπεζών-εκδοτών καρτών που περιγράφονται στις ιστοσελίδες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών. Ενδεικτικά, οι διατραπεζικές προμήθειες που ισχύουν σήμερα είναι 0,20% για συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες ιδιωτών σε επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ με φυσική παρουσία κάρτας (που είναι η πλειονότητα των συναλλαγών) και 0,30% για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες ιδιωτών, αντίστοιχα. Υπό συνθήκες, σε κάποιες συναλλαγές και ανάλογα με τον τύπο και τη χώρα έκδοσης ή τον τρόπο χρήσης της κάρτας, η διατραπεζική προμήθεια μπορεί να κυμαίνεται από 0,20% έως 2,00%. (2) τα κόστη με τα οποία τα Σχήματα Καρτών επιβαρύνουν τη συναλλαγή – τα κόστη αυτά αναλύονται στην ιστοσελίδα μας www.epayworldwide.gr. Ενδεικτικά τα κόστη αυτά κυμαίνονται από 0,10% για συναλλαγές σε φυσικά τερματικά έως 0,70% για online ή MO/TO συναλλαγές. (3) την αμοιβή και τα λοιπά κόστη του Παρόχου Υπηρεσιών Acquiring.

Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού κόστους με το μοντέλο Interchange++:
Για συναλλαγή αξίας 50€ με χρεωστική κάρτα ιδιωτών Visa με τιμολόγηση Interchange + 0,30%, το αναλογούν Interchange είναι 0,10€ (50€ Χ 0,20%), το κόστος των Σχημάτων Καρτών 0,05€ (50€ Χ 0,10%) και η αμοιβή & λοιπά κόστη της epay 0,15€ (50€ Χ 0,30%). Συνεπώς, στον λογαριασμό της επιχείρησης για τη συγκεκριμένη συναλλαγή θα πιστωθούν 49,70€ (50€ - 0,10€ - 0,05€ - 0,15€).


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ…

…για τα φυσικά τερματικά:

 • Υπηρεσία DCC (Dynamic Currency Conversion), με επιστροφή προμηθειών 1% επί του τζίρου των συναλλαγών που εκτελέστηκαν με χρήση της υπηρεσίας DCC για συναλλαγές με κάρτες έκδοσης εκτός ευρώ, ενώ οι πελάτες σας πληρώνουν στο νόμισμα της χώρας τους.
 • Προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (digital content & δωροκάρτες), που μπορούν να εξασφαλίσουν επιπλέον έσοδα & επισκεψιμότητα για το φαρμακείο.

…για το ηλεκτρονικό εμπόριο:

 • One-click Pay (tokenization) για γρήγορη ολοκλήρωση πληρωμής, χωρίς την πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας σε επαναλαμβανόμενες συναλλαγές.
 • Υποστήριξη συναλλαγών με κάρτες μέσω τηλεφώνου, με την υπηρεσία epay by link.
 • Multicurrency υπηρεσίες για τα e-shops που απευθύνονται σε αγορές εκτός ευρωζώνης, με υποστήριξη για δεκάδες ξένα νομίσματα.
 • Επιπλέον ευελιξία με την εφαρμογή SoftPOS, που επιτρέπει στο Android κινητό σας να λειτουργεί σαν τερματικό.

…για όλα τα κανάλια είσπραξης:

 • Ενεργοποιώντας το «AllWeekPay», η εκκαθάριση συναλλαγών είναι άμεση με τα ποσά των πληρωμών να είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό της συνεργαζόμενης επιχείρησης, την αμέσως επόμενη ημέρα νωρίς το πρωί, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων. Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας, ο φαρμακοποιούς δεν χρειάζεται να περιμένει τη Δευτέρα ή την επόμενη εργάσιμη για να δει διαθέσιμες τις εισπράξεις με κάρτες στον τραπεζικό του λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς και να χρησιμοποιήσει το σχετικό χρηματικό ποσό. Η δυνατότητα «AllWeekPay» λειτουργεί συμπληρωματικά σε τραπεζικά εργαλεία όπως η προεξόφληση άτοκων δόσεων και τα ανοιχτά κεφάλαια κίνησης (το όριο των οποίων ανακυκλώνεται από τις πιστώσεις των συναλλαγών με κάρτες) αλλά και ανεξάρτητα από αυτά, ως πρώτη γραμμή κάλυψης άμεσων λειτουργικών αναγκών επιταχύνοντας τις καθημερινές χρηματικές ροές κυρίως σε επίπεδο μικρής επιχείρησης.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα ή σε περίπτωση που ένας φαρμακοποιός δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής της, μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στο 210 38 98 954.
 • Ανανεωμένη ενημερωτική κατάσταση συναλλαγών για την καλύτερη λογιστική απεικόνιση και συμφωνία σε σχέση με την εικόνα την οικονομικής οντότητας του φαρμακείου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
 • 24Χ7 τηλεφωνική υποστήριξη.
Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας