Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει υπηρεσίες καθημερινής οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησής σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:


 • Τον Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή τον Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • Δωρεάν το πρώτο καρνέ επιταγών (10φ)
 • Δωρεάν επεξεργασία επιταγών
 • Δωρεάν ακύρωση ιδιωτικών επιταγών
 • Δωρεάν έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου εντός Ελλάδας
 • Δωρεάν έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας Business Debit (Ισχύει μόνο για τις νέες εκδόσεις)
 • Δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο στις Εταιρικές Πιστωτικές Κάρτες

 • Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας για το 1ο χρόνο και προνόμια για το προσωπικό της επιχείρησης

 • Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με την epay (Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών με κάρτες σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό* προσφέρονται:

  • Ένα ενσύρματο τερματικό με έκπτωση 100% στο εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης.
  • Εξατομικευμένη τιμολόγηση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την προοπτική ανάπτυξης.
  • Υποστήριξη υπηρεσίας DCC (Dynamic Currency Conversion), με επιστροφή προμηθειών 1% επί του τζίρου των συναλλαγών που εκτελέστηκαν με χρήση της υπηρεσίας DCC για συναλλαγές με κάρτες έκδοσης εκτός ευρώ, ενώ οι πελάτες σας πληρώνουν κατευθείαν στο νόμισμα της χώρας τους.
  • AllWeekPay, η νέα δυνατότητα για είσπραξη των συναλλαγών με κάρτα την επόμενη ημερολογιακή ημέρα (Σαββατοκύριακα και αργίες).
  • Yπηρεσίες epay eCommerce για οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης


*Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (epay POS, epay eCommerce) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του νόμου 4537/2018 (epay).
Το Πειραιώς Culture & Creativity 360° είναι διαθέσιμο σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τέχνης και Πολιτισμού και ισχύει από την ημερομηνία ένταξης του πελάτη στο πακέτο και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ο πελάτης σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Culture & Creativity 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.