Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχείρησης

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του αύριο, σήμερα.

Είμαστε δίπλα σας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες ενίσχυσης που σας παρέχει το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που ανακοινώθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην ψηφιακή τους αναβάθμιση αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 23/2/2023.


Είμαστε δίπλα σας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Υποβάλετε το δικό σας επιχειρηματικό πλάνο σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας online και συμβουλευτείτε τον επιχειρηματικό συνεργάτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει έμπρακτα το επιχειρηματικό πλάνο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της επιχείρησής σας, παρέχοντάς σας:

  • Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει υποβληθεί
  • Βραχυπρόθεσμο δάνειο για την Προεξόφληση της Επιχορήγησης

Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης που επιθυμεί να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα υποστηρίζοντας κάθε βήμα από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις:

  • Δράση 1- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: για την κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό,
  • Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: για επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
  • Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μια μόνο Δράση.
Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης προσδιορίζεται ανά δράση και κυμαίνεται
από €18.000 έως και €1.200.000
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται ανά δράση έως 60%.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού έκαστης Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά δράση μπορείτε να ανατρέξετε στο www.360funding.gr

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή προγραμματίστε online μέσω winbank τη συνάντησή σας με τον Επιχειρηματικό Συνεργάτη.