Πράσινη μετάβαση για την επιχείρησή σου

Η αγάπη για την τέχνη σου και οι ιδέες του σήμερα, στο αύριο της επιχείρησής σου.

Υλοποίησε την Πράσινη μετάβαση της επιχείρησής σου με το Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ο και χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αξιοποίησε τις δυνατότητες ενίσχυσης που σου παρέχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που ανακοινώνονται από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στοχεύουν στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας της δικής σου επιχείρησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αναβάθμισή τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τις πράσινες δυνατότητες.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων


Είμαστε δίπλα σου για τον μετασχηματισμό της επιχείρησής σου, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Προγραμματίσε το ραντεβού σου online και συμβουλεύσου τον επιχειρηματικό συνεργάτη.
Μάθετε περισσότερα

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη της επιχείρησής σας με το Πειραιώς Green Επιχειρειν 360ο, μια σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις για:

  • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • την αγορά εταιρικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου
  • την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας

Ανακοινώθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 700.000.000 €, με στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υποστηρίζουν την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκινούν στις 22 Μαρτίου 2023 στις 12.00 μμ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Για περισσότερες πληροφορίες ανά δράση μπορείτε να ανατρέξετε στο www.360funding.gr