Ενίσχυση Επιχείρησης με Δάνεια της ΕΑΤ

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε την αναβάθμιση της επιχείρησής σου με τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ύψους €1,35δις που σου προσφέρουν 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου 3% για τα δύο πρώτα έτη.

Ενίσχυσε την επιχείρησή σου με τα «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων», υλοποίησε την πράσινη μετάβασή της με τα «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια», και πραγματοποίησε τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με τα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την HDB, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάνε την αίτησή σου στην πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης.

Βήμα 1. Αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΑΤ «Know Your Customer (KYC)» https://kyc.hdb.gr/

Βήμα 2. Αίτηση στο ΠΣΚΕ - www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς και με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος

Βήμα 3. Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Κεφάλαιο Κίνησης με προνομιακούς όρους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB,  που συνδυάζει  τη δυνατότητα για διετή μερική επιδότηση επιτοκίου 3%  με την άτοκη χρηματοδότηση, για το τμήμα του κεφαλαίου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ (40% του κεφαλαίου).

Ποσό

Από €10.000 - €1.500.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Μάθε περισσότερα

Πράσινη χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB που συνδυάζει  τη δυνατότητα για διετή μερική επιδότηση επιτοκίου 3% με την άτοκη χρηματοδότηση, για το τμήμα του κεφαλαίου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ (40% του κεφαλαίου), για να καλύψετε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες για πράσινες επενδύσεις σε:

  • Green Mobility Loans (Ανάπτυξη Πράσινης Κινητικότητας)
  • Loans for Energy upgrade (Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων).
  • Χρηματοδότηση Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos).
  • Green Renewable Energy (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Ποσό

Από €80.000 - €8.000.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Μάθε περισσότερα

Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB που συνδυάζει  τη δυνατότητα για διετή μερική επιδότηση επιτοκίου 3% με την άτοκη χρηματοδότηση, για το τμήμα του κεφαλαίου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ (40% του κεφαλαίου), με στόχο την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων.

Ποσό

Από €25.000 - €1.000.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Μάθε περισσότερα