Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Euler Hermes Hellas, το οποίο προτείνει η Πειραιώς Financial Holdings, με σκοπό να προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της που διατηρούν επιχείρηση, προστασία από το κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων.