Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Βρείτε την Ασφάλεια που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Ζωικού κεφαλαίου My Agro Farm, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Το My Agro Farm είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

  • Βοοτροφικές
  • Χοιροτροφικές
  • Αιγοπροβατοτροφικές
  • Πτηνοτροφικές
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

  • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
  • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Ασφάλιση Θερμοκηπίου My Agro Greenhouse που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

  • Κατασκευή
  • Εξοπλισμό
  • Φυτεία του θερμοκηπίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής My Agro Land , που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
  • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
  • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
  • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
 • AΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Προϋποθέσεις ασφάλισης:

  • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
  • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου