Αγροτικό Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης

Σκοπός του Αγροτικού Αναπτυξιακού Κεφαλαίου Κίνησης είναι η χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησης επιχορήγησης, Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κ.α.)

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης

Τόκων: ανά 6μηνο
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από €5.000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κ.α.)

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης

Τόκων: ανά 6μηνο
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από €5.000

Χαρακτηριστικά

Ποσό
Από €5.000

Διάρκεια
Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση το ΒΕΑ (Βασικό Επιτόκιο Αγροτών) της Τράπεζας Πειραιώς.
Επιπλέον, ο πελάτης επιβαρύνεται με την Εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% ή 0,60%, με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του Αγρότη ή της Αγροτικής επιχείρησης.

Εκταμίευση
Η εκταμίευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά.

Αποπληρωμή

  • Πληρωμή κεφαλαίου από την καταβολή της επιχορήγησης
  • Πληρωμή τόκων ανά 6μηνο

Δυνατότητα πρόωρης καταβολής
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.