Υπηρεσία Ενεργής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Με την Υπηρεσία Ενεργής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου η διαχείριση των επενδύσεών σας γίνεται με επαγγελματικές προδιαγραφές από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, αξιοποιώντας τις συμβουλές της Pioneer Investments. Αυτή η ολοκληρωμένη επενδυτική λύση σάς απαλλάσσει από την ανάγκη παρακολούθησης των αγορών, αφού την αναλαμβάνουν οι ειδικοί για εσάς. Έτσι σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε στις οικονομικές εξελίξεις, να αξιοποιείτε καλύτερα επενδυτικές ευκαιρίες και να προστατεύεστε από διακυμάνσεις των αγορών.Πώς λειτουργεί η υπηρεσία


 1.   Προσδιορίζουμε το επενδυτικό προφίλ σας, π.χ. συντηρητικό, ισορροπημένο, επιθετικό. 2.   Ανάλογα με το προφίλ σας, σας προτείνουμε την τοποθέτηση των κεφαλαίων σας σε ένα από τα 4

τυποποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, που αποτελούνται από αμοιβαία κεφάλαια της Pioneer

Investments με κύριο χαρακτηριστικό την ευρεία διασπορά. 3.   Ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών και αξιοποιώντας τις συμβουλές της Pioneer Investments, η

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ επαναπροσδιορίζει τη σύνθεση των τυποποιημένων χαρτοφυλακίων.

Εφόσον απαιτείται, αναδιαρθρώνει και το δικό σας χαρτοφυλάκιο, ώστε η σύνθεσή του να ευθυγραμμίζεται

με το προφίλ σας. 4.   Κάθε τρίμηνο σας στέλνουμε αναλυτική αναφορά που σας ενημερώνει για τη σύνθεση και την αξία του

χαρτοφυλακίου σας, την απόδοσή του, τη σύγκρισή του με το δείκτη αναφοράς (benchmark), τις κινήσεις

που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τις αμοιβές και προμήθειες με τις οποίες επιβαρυνθήκατε.Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συμμετοχή σας στην υπηρεσία ή ακόμη και να ρευστοποιήσετε ολικά την επένδυσή σας όποτε επιθυμείτε.


Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Ο Προσωπικός Συνεργάτης θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή σας στην Υπηρεσία.