Παρακαλούμε για την ακριβή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων σας προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία και η αντίστοιχη απάντηση του θέματός σας

Η επικοινωνία αφορά :

Παρακαλούμε συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Επωνυμία της Επιχείρησης σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Συνεργάζεστε με την Τράπεζα Πειραιώς;

Στοιχεία Ταυτοποίησης

*Υποχρεωτικά πεδία

Έχετε επικοινωνήσει με Κατάστημα ή Εσωτερική Υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς για το συγκεκριμένο θέμα;

Στοιχεία καταστήματος ή υπηρεσίας που απευθυνθήκατε *

*Υποχρεωτικά πεδία

Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να σας απαντήσουμε;

*Υποχρεωτικά πεδία

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας γνωστοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, στον ήδη δηλωμένο από εσάς και καταχωρημένο στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, αριθμό τηλεφώνου. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.

*Υποχρεωτικά πεδία
Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρημένη στο σύστημα της Τράπεζας η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας (e-mail). Σε διαφορετική περίπτωση, η απάντηση της Τράπεζας θα σας γνωστοποιηθει μέσω τηλεφώνου, στον ήδη δηλωμένο από εσάς και καταχωρημένο στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, αριθμό τηλεφώνου. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.

Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Τρόπος Επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρημένη στο σύστημα της Τράπεζας η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας (e-mail). Σε διαφορετική περίπτωση, η απάντηση της Τράπεζας θα σας γνωστοποιηθει μέσω τηλεφώνου, στον ήδη δηλωμένο από εσάς και καταχωρημένο στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, αριθμό τηλεφώνου. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας γνωστοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, στον ήδη δηλωμένο από εσάς και καταχωρημένο στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, αριθμό τηλεφώνου. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.

Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Περιγραφή Θέματος

Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code