ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Χτίζουμε μαζί σας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.                                        

 
 

Private Banking Πιστοποιήσεις

Τα στελέχη του Wealth Solutions και οι Private Bankers μας είναι τα μόνα στελέχη στην Ελλάδα που έχουν πιστοποιηθεί από τον παγκόσμιας κλάσης οργανισμό Fitch, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχει. Η πιστοποίηση Fitch για την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας Private Banking αποτελεί πρωτοποριακό επίτευγμα, το οποίο έχει θέσει τα θεμέλια για τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Επίσης, διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς η επαγγελματική αριστεία των ανθρώπων μας είναι υψίστης σημασίας και ενεργούμε συστηματικά για την επίτευξή της.