ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.


Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. της υπηρεσίας Personal Banking είναι μία αξιόπιστη και συνεπής δύναμη στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, θεσμικών χαρτοφυλακίων και την παροχή επενδυτικών προτάσεων.

  • Το προσωπικό της διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία, που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων σας
  • Οι μεθοδολογίες και διαδικασίες της εταιρίας είναι δοκιμασμένες από τον χρόνο και τις συγκυρίες των αγορών, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζονται και με τις προδιαγραφές του Ομίλου Πειραιώς
  • Η εταιρία διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα επένδυσης στο σύνολο των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.Σημειώση:
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.