Επαγγελματικές λύσεις για εμπόρους

Εισπράξεις με κάρτες μέσω
epay POS και epay eCommerce

Επιλέξτε τη λύση epay POS που σας ταιριάζει, είτε διαθέτετε φυσικό κατάστημα, είτε μετακινείστε συνεχώς, είτε έχετε e-shop, είτε δέχεστε πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή μέσω αρχείων.

Εισπράξεις οφειλών μέσω
διατραπεζικού συστήματος

Εισπράξτε τακτικές οφειλές από μεγάλο αριθμό πληρωτών με το σύστημα DIASDEBIT

Εισπράξεις μέσω καναλιών της Τράπεζας

Εισπράξτε χρήματα από τους πελάτες σας μέσα από τα μηχανήματα easypay και την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.gr

Πώληση προϊόντων της Τράπεζας
μέσω της επιχείρησης σας

Προωθήστε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς στους πελάτες σας. Με το Εναλλακτικό Δίκτυο Συνεργατών Extranet και το Δίκτυο (e-Market).