Ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο ειδικός και έμπιστος συνεργάτης, που σας βοηθά να χαράξετε μία προσωπική στρατηγική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της περιουσίας σας. Με τεχνογνωσία και υπευθυνότητα σας βοηθά να υλοποιήσετε τους μελλοντικούς σας στόχους.

Εμπειρία

Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων μας αποτελείται από 34 στελέχη που έχουν κατά μέσο όρο 17 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και στη διαχείριση επενδύσεων.

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας

Όλοι οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και την Τράπεζα της Ελλάδος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ευελιξία

Ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο της επικοινωνίας που σας εξυπηρετεί καλύτερα και να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας:


  • Σε χώρο και τόπο της επιλογής σας

  • Με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία