Τραπεζικές Υπηρεσίες Private Banking

Συνολική Διαχείριση Τραπεζικής Σχέσης

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να διευθετήσετε όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα κανάλια εξυπηρέτησης που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς (καταστήματα, ATM, winbank, κ.λπ.) ή/και μέσω του Private Banker σας.

Για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των οικονομικών σας, παρέχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα αποτίμησης και παρουσίασης χρηματοοικονομικής θέσης. Το ενοποιημένο statement παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες μας, αποστέλλεται σε μηνιαία βάση και απεικονίζει με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα προϊόντα που συνδέονται με τον Επενδυτικό Λογαριασμό σας.

Πλατφόρμα Ανοικτής Αρχιτεκτονικής

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο πολύπλοκες ανάγκες σας μέσω της πλατφόρμας «Ανοικτής Αρχιτεκτονικής» Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτουμε και της δυνατότητας σχεδιασμού εξειδικευμένων επενδυτικών προτάσεων.

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής κινητών αξιών που προσφέρει η Τράπεζα υποστηρίζουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά όλο το φάσμα των συναλλαγών σας (στις Αγορές Αξιών, Παραγώγων κ.λπ.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), καθώς επίσης και στα ξένα χρηματιστήρια.

Η Θεματοφυλακή της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και βασίζεται σε συστήματα και βέλτιστες διαδικασίες, για να καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες σας:

  • Φύλαξη τίτλων
  • Διάθεση και εξόφληση τίτλων
  • Διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών Χρηματιστηρίου
  • Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων
  • Εταιρικές πράξεις

Διακριτικότητα και Ευελιξία στις Συναλλαγές σας

Αποκλειστικά για τους πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, παρέχουμε ειδικούς χώρους που λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κρήτη. Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία παρέχονται υπηρεσίες από το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της Τράπεζας.

Κατανοούμε ότι στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον προκύπτει συχνά η ανάγκη για άμεση εκτέλεση τραπεζικών και επενδυτικών συναλλαγών και απλά υπάρχει έλλειψη χρόνου από μέρους σας για συνάντηση με τον Private Banker σας ή για επίσκεψη σε κάποιο Γραφείο Private Banking. Για το λόγο αυτό και για την άμεση εξυπηρέτησή σας, δεχόμαστε τηλεφωνικές εντολές, οι οποίες καταγράφονται, για το μεγαλύτερο μέρος των προσφερόμενων συναλλαγών*.

*Εξαιρούνται οι συναλλαγές σε σύνθετα ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η έγγραφη επιβεβαίωση της εντολής σας.

Ενημέρωση Αγορών

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ο καθορισμός της επενδυτικής στρατηγικής, το χτίσιμο και η διαχείριση των χαρτοφυλακίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάλυση και την άποψη της Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Πειραιώς. Αυτή η πληροφόρηση παρέχεται στους πελάτες που έχουν επιλέξει την υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών σε καθημερινή βάση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορά επιλεκτικά τις τελευταίες εκθέσεις στρατηγικής, ενημερώσεις για τις αγορές, θεματικές επενδυτικές προτάσεις ή ειδοποιήσεις.

Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τη δυνατότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών & υπηρεσιών αγοραπωλησιών μετοχών και άλλων αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στα μεγαλύτερα Διεθνή Χρηματιστήρια. Μπορείτε να παρακολουθείτε και να διενεργείτε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σας μέσω του Private Banker σας.

Προνομιακή Τιμολόγηση

Με την ένταξή σας στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζετε προνομιακή τιμολόγηση καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.