Προϊόντα Private Banking

Επενδυτικός Λογαριασμός

Ο Επενδυτικός Λογαριασμός προσφέρει προνομιακό επιτόκιο και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλα τα συνδεδεμένα επενδυτικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου σας μέσω ολοκληρωμένου statement Αποτίμησης χαρτοφυλακίου.

Lombard Loans

Οι πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς έχουν τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς τους για την κάλυψη επενδυτικών και καταναλωτικών αναγκών, με εξασφάλιση το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Ο συγκεκριμένος τύπος δανείου σας επιτρέπει τη διατήρηση της επενδυτικής σας στρατηγικής σε περιόδους μειωμένης ρευστότητας και επιπρόσθετα σας δίνει τη δυνατότητα της ενεργούς διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας.

Συνάλλαγμα

Παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αγορά Συναλλάγματος στην Τράπεζα Πειραιώς

 • Συναλλαγές μετατροπής από/σε ξένο νόμισμα με ανταγωνιστική τιμολόγηση από την Τράπεζα Πειραιώς

 • Μετατροπές σε ευρώ εισερχομένων εμβασμάτων ή αγορά συναλλάγματος για οποιοδήποτε λόγο, όπως ταξίδια, σπουδές στο εξωτερικό κ.λπ.

 • Προσφερόμενες συναλλαγές σε 19 νομίσματα έναντι ευρώ ή μεταξύ τους.


Πλεονεκτήματα:

 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση σε οποιαδήποτε μετατροπή συναλλάγματος

 • Για ποσά πάνω από το ισόποσο των €15.000, οι μετατροπές γίνονται σε ειδική τιμή, καλύτερη από το Δελτίο Συναλλάγματος της Τράπεζας, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

 • Παραγγέλνοντας το συνάλλαγμά σας στην Τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένα χαρτονομίσματα μικρής ή μεγάλης αξίας

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό, η αγορά συναλλάγματος είναι πιο συμφέρουσα απ’ ό,τι η μετατροπή από ευρώ σε ξένο νόμισμα στον τόπο προορισμού.

Επενδυτικά Προϊόντα

Ομόλογα

Οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από τις ελκυστικές αποδόσεις και πληρωμές τοκομεριδίων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατοχής ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων. Τους παρέχουμε τη δυνατότητα να επενδύουν μέσα από μία πλήρη γκάμα επενδυτικών επιλογών:

 • Κρατικά ομόλογα

 • Εταιρικά ομόλογα (χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά)

 • Αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές

 • Ομόλογα πρώτης και μειωμένης εξασφάλισης

 • Ομόλογα με σταθερά και κυμαινόμενα τοκομερίδια

 • Ομόλογα σε διάφορα νομίσματα

Σε πελάτες με Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Συμβουλευτικής διαχείρισης) έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης χαρτοφυλακίου ομολόγων που εκδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


Αμοιβαία Κεφάλαια

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει μία ολοκληρωμένη γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπών μεριδίων ΟΣΕΚΑ*, η οποία καλύπτει περισσότερα από 860 αμοιβαία κεφάλαια σε συνεργασία με μερικούς από τους καλύτερους επενδυτικούς οίκους παγκοσμίως (BNP Paribas Investment Partners, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Pictet, Pioneer, Invesco, Franklin Templeton, Blackrock, Parvest, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και Schroders).

Η επιλογή της ενεργούς διαχείρισης κεφαλαίων μέσω «Ανοικτής Αρχιτεκτονικής» είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της αγοράς, όποτε εμφανίζονται. Παρέχεται πρόσβαση μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων ημεδαπών ή/και αλλοδαπών εταιρειών διαχείρισης, τις οποίες αντιπροσωπεύουμε σε αγορές και τίτλους, που δεν είναι συνήθως διαθέσιμοι σε ιδιώτες επενδυτές και αυτό αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο διαφοροποίησης.

*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


Μετοχές

Οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις κύριες αγορές στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία, για τις οποίες παρέχουμε μια προσεκτική και δομικά μελετημένη επιλογή βάσει τομέα, θέματος και αναλύσεων θεμελιωδών στοιχείων. Σε πελάτες με Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Συμβουλευτικής διαχείρισης) έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης χαρτοφυλακίου μετοχών εισηγμένων σε Ελληνική ή/και ξένη αγορά.


ETFs

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας αποκτώντας πρόσβαση σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs).


Προθεσμιακή Κατάθεση Ειδικού Τύπου σε Δύο Νομίσματα

Επενδυτικό προϊόν που διατίθεται αποκλειστικά για τους πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για προθεσμιακή κατάθεση συγκεκριμένης διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο που ταυτόχρονα σχετίζεται με τη συναλλαγματική ισοτιμία δύο συγκεκριμένων νομισμάτων.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές

Αγορά & Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας και Ράβδων Χρυσού (Επενδυτικός Χρυσός) και πρόσθετες υπηρεσίες

Στην Τράπεζα Πειραιώς μπορείτε να προβείτε στην αγορά και πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας και Ράβδων Χρυσού, σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που διαθέτει Επενδυτικό Χρυσό στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

          Πλεονεκτήματα

  • Ο Επενδυτικός Χρυσός (σε νόμισμα και ράβδο) διαθέτει παγκόσμιο κύρος, ευρεία αναγνωρισιμότητα και είναι ιδανικό δώρο

  • Οι Ράβδοι Χρυσού, που διατίθενται στους πελάτες, διαθέτουν πιστοποιητικά γνησιότητας

  • Οι συναλλαγές σε Χρυσή Λίρα Αγγλίας και σε Ράβδο Χρυσού πραγματοποιούνται σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

          Πώς γίνεται η αγορά & πώληση Επενδυτικού Χρυσού

          Για τις Χρυσές Λίρες:

  • Οι συναλλαγές αγοράς & πώλησης έως 30 Χρυσών Λιρών Αγγλίας, πραγματοποιούνται με βάση το Δελτίο Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα

  • Οι συναλλαγές πάνω από 30 Χρυσές Λίρες Αγγλίας, πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς

          Για τις Ράβδους Χρυσού:

  • Οι συναλλαγές αγοράς & πώλησης Ράβδων Χρυσού, στο επενδυτικό κοινό, έως 300 gr, πραγματοποιούνται με βάση Δελτίο Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα

  • Οι συναλλαγές πάνω από 300 gr, πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς

          Η αξία του Επενδυτικού Χρυσού υπόκειται στη διακύμανση της τιμής του Χρυσού [USD/ουγγιά] και της ισοτιμίας EUR/USD στις           διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε προϊόντα Χρυσού, ενέχει κίνδυνο τιμής.


          Πρόσθετες Υπηρεσίες