Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Private Banking

Εκτίμηση Χρυσών Λιρών Αγγλίας

Η εξειδικευμένη υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει τον έλεγχο γνησιότητας και την εκτίμηση της αξίας των χρυσών λιρών σας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει παρουσία σας, από ειδικό εκτιμητή, στους ειδικά προβλεπόμενους χώρους της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο έλεγχος γνησιότητας γίνεται παρουσία σας, από τον ειδικό εκτιμητή της Τράπεζας Πειραιώς, εφόσον εξυπηρετείστε γεωγραφικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε την ασφαλή μεταφορά των χρυσών λιρών σας στους ειδικά προβλεπόμενους χώρους της Τράπεζας Πειραιώς, όπου γίνεται η εκτίμησή τους. Η υπηρεσία προσφέρεται ανεξαρτήτως εάν έχετε προβεί ή όχι σε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών από την Τράπεζα Πειραιώς.