Σε ποιους απευθυνόμαστε

Οι πελάτες μας

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς απευθύνεται κυρίως* σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε ιδρύματα και νομικά πρόσωπα εν γένει που επιθυμούν τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω πελατών είναι η ανάγκη για έναν συνεργάτη, που να μπορεί να διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο και ταυτόχρονα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εργαλεία, έτσι ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους.

Πελάτες μας θεωρούμε εσάς, που πιστεύετε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού χτίζονται μέσα από την άριστη εξυπηρέτηση, κρίνονται από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και αντέχουν στο χρόνο, όταν στο επίκεντρο της σχέσης μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας και της ποιότητας ζωής σας.

*Για την έναρξη και διατήρηση της σχέσης σας με το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς απαιτείται ελάχιστη συνολική θέση (καταθέσεις ή/και επενδύσεις) αξίας 300.000 Ευρώ (ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα).