Η μέθοδός μας


Σχετικά με εμάς

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και με την τεχνογνωσία, τη σύγχρονη υποδομή και τη δυναμική παρουσία και υποστήριξη που του παρέχει ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση, προστασία και αύξηση της συνολικής περιουσίας του πελάτη.

Αποστολή μας είναι η ευρύτερη αναγνώριση του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς ως τη φυσική επιλογή για τραπεζική και επενδυτική σχέση από τους μεγαλύτερους πελάτες της ελληνικής αγοράς.

Πως δουλεύουμε με τους πελάτες μας

Η σχέση σας μαζί μας ξεκινάει με το δικό σας Private Banker, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην εύρεση και αξιοποίηση ευκαιριών, φροντίζοντας για τη διαχείριση του ρίσκου στα επίπεδα που ορίζει το επενδυτικό σας προφίλ.

Πρωταρχικός μας σκοπός είναι ο καθορισμός των αναγκών σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, ο Private Banker της Τράπεζας Πειραιώς θα φροντίσει να σας παρουσιάσει τις κατάλληλες επενδυτικές προτάσεις, αλλά και να σας φέρει σε επαφή με τα αρμόδια τμήματα που μπορούν να δώσουν λύσεις π.χ. όσον αφορά στις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας κ.λπ.

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμείτε, να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στις επενδυτικές σας δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατανομή των κεφαλαίων σας, το επιθυμητό επίπεδο ρίσκου και την επενδυτική σας γνώση και εμπειρία.

Στη συνέχεια και βάσει του επενδυτικού προφίλ σας, καθορίζεται η Επενδυτική Στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί με σκοπό την βελτιστοποίηση σχέσης ρίσκου / απόδοσης, την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, την κατανομή επενδύσεων και τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω. Η αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου, όποτε αυτή απαιτείται, αποτελεί διαρκή και σημαντική πτυχή της διαχείρισης των περιουσιακών σας στοιχείων, καθώς διασφαλίζει την επαναφορά του χαρτοφυλακίου σας στο επιθυμητό επίπεδο ρίσκου / απόδοσης και την εναρμόνισή του με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικεντρωθείτε στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά παράλληλα χρειάζεστε βοήθεια στη διαχείριση των κεφαλαίων σας, το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι σε θέση να αναλάβει, μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, την εν λευκώ διαχείριση των κεφαλαίων σας, σύμφωνα και πάλι με τον επιθυμητό, από εσάς, χρονικό ορίζοντα, επίπεδο ρίσκου και αποτέλεσμα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, έχουμε στη διάθεσή μας μια πλειάδα τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών συνεργατών σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε στη διάθεσή σας οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν, σε οποιαδήποτε αγορά και κλάδο.