ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς
 
 

Lombard Loans από το Credit Solutions

Τα Lombard Loans είναι ένας ευέλικτος τρόπος να εκμεταλλευτείτε επενδυτικές ευκαιρίες, για τη διαχείριση της περιουσίας σας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας. Σχεδιάζονται από το Credit Solutions, την εξειδικευμένη ομάδα του Wealth Solutions του Private Banking, που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση χαρτοφυλακίων. Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα δημιουργεί για εσάς εξατομικευμένες λύσεις, προκειμένου να ενισχύσετε τη ρευστότητά σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την υφιστάμενη περιουσία σας όσο και τις υποχρεώσεις σας, τρέχουσες και μελλοντικές.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε για εσάς μια δυναμική υποδομή διαχείρισης ρευστότητας για την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών, όπου, μέσω της μόχλευσης των ήδη επενδεδυμένων κεφαλαίων, διευρύνεται ο επενδυτικός σας ορίζοντας, γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων και ενισχύονται οι αποδόσεις σας.

Με τα Lombard Loans αξιοποιείτε περαιτέρω την περιουσία σας, διευρύνοντας την επενδυτική στρατηγική σας στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και υψηλών απαιτήσεων χρηματοοικονομικό περιβάλλον.