Ολοκληρωμένη Διαχείριση Περιουσίας

Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είτε επιθυμείτε την ενίσχυση της αξίας του κεφαλαίου σας ή την προστασία του, είτε επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαχείριση ή όχι, η ποικιλομορφία των υπηρεσιών μας θα εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες σας.

Λήψη & Διαβίβαση Εντολών

H υπηρεσία προσφέρεται σε πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους. Λαμβάνουμε και διαβιβάζουμε εντολές των πελατών μας σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ασία σε μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, αμοιβαία κεφάλαια (μερίδια ΟΣΕΚΑ) κ.λπ.

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Επιλέγοντας την υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, αξιοποιείτε στο έπακρο την εμπειρία των ειδικών της χρηματαγοράς.

Βάσει της προσέγγισης αυτής, διατηρείτε μία ειδική σχέση με τον Private Banker σας, ο οποίος με τη βοήθεια ομάδας της Επενδυτικής Στρατηγικής, παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιό σας, σας καθοδηγεί στις επιλογές σας και μετατρέπει την παγκόσμια στρατηγική της Τράπεζάς μας σε συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν στο δικό σας χαρτοφυλάκιο και στις δικές σας επενδυτικές ανάγκες. Ο Private Banker σας αξιοποιεί τις υπηρεσίες της ομάδας της Επενδυτικής Στρατηγικής και σας προσφέρει:

  • Τακτική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας

  • Εξατομικευμένες προτάσεις για τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες

  • Τακτική και άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με την ειδική ομάδα Επενδυτικής Στρατηγικής, ώστε να επωφεληθείτε από τις εξατομικευμένες συμβουλές και να προβαίνετε σε συναλλαγές σε όλους τους τύπους των χρηματοπιστωτικών μέσων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Με την επιλογή της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, αναθέτετε το χαρτοφυλάκιό σας σε εξειδικευμένα και ειδικά πιστοποιημένα στελέχη στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Αυτή είναι η ιδανική λύση, εάν θέλετε να αποφύγετε τους περιορισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από την ενεργή σας συμμετοχή στη διαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων, καθώς σας επιτρέπει να αναθέσετε μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σας στη διαχείριση έμπειρων επαγγελματιών.