Σχεδιάστε το μέλλον επιλέγοντας την επένδυση που σας ταιριάζει

Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας, θέτετε στόχους και καθορίζετε το κεφάλαιο που θα χρειαστεί για να τους πετύχετε. Όσο πιο σαφείς είναι οι στόχοι, τόσο πιο κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις θα πάρετε για την επίτευξή τους. Για να επιλέξετε την επένδυση που σας ταιριάζει, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας το επιθυμητό σας χρονοδιάγραμμα, τα κεφάλαια που μπορείτε να διαθέσετε τη γνώση και την εμπειρία σας και την ανοχή σας στον κίνδυνο.

Αν στοχεύετε σε υψηλότερο εισόδημα μέσα από μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις σημαντικότερες παγκόσμιες Κεφαλαιοαγορές ή στην Ελληνική μέσω σημαντικής διασποράς των κεφαλαίων σας με χαμηλό αρχικό κεφάλαιο επένδυσης και δυνατότητα έκτακτων καταβολών, τα Piraeus Multi Selection Funds είναι η λύση που σας ταιριάζει.

Η επιλογή είναι δική σας

Επιλέξτε την κατανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων Piraeus Multi Selections Global ή Greece ανάλογα με:

  • α) την κατηγορία επένδυσης που επιθυμείτε,
  • β) την γεωγραφική ζώνη και
  • γ) το χρόνο επένδυσης που διαθέτετε.

Μία επενδυτική λύση με μοναδικά οφέλη

  • Αξιοποιήστε τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία των ειδικών της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ για την καθημερινή ενεργή διαχείριση των Α/Κ που επιλέξατε
  • Αποκτήστε πρόσβαση στους καλύτερους Επενδυτικούς Οίκους και τα προϊόντα που επιλέχτηκαν για εσάς χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και ανάλυσης των αγορών της Μονάδας Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας
  • Προστατευτείτε από τις διακυμάνσεις των αγορών μέσα από τον μηχανισμό τακτικής αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου σας
  • Ανακτήστε μέρος ή και το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων σας, όποτε εσείς το επιθυμείτε
  • Παρακολουθήστε εύκολα και γρήγορα την πορεία της επένδυσής σας καθημερινά μέσω του Προσωπικού σας Συνεργάτη, της Winbank ή/& μέσω των 6μηνιαίων statement της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), το Ενημερωτικό Δελτίο και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των ΟΣΕΚΑ που απαρτίζουν τα ανωτέρω χαρτοφυλάκια , είναι διαθέσιμα στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr και, κατόπιν αιτήματος, μπορούν να παρασχεθούν δωρεάν σε έντυπη μορφή.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές

Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls)