Πειραιώς Αξία Personal Banking


Στην Τράπεζα Πειραιώς δημιουργήσαμε το Πειραιώς Αξία Personal Banking, ένα νέο μοντέλο τραπεζικής συνεργασίας, με στόχο να παρέχουμε ένα εξελιγμένο επίπεδο εξυπηρέτησης. Το Πειραιώς Αξία Personal Banking βοηθά τους πελάτες μας να οργανώσουν και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.


Για να το πετύχει αυτό, ακολουθεί μία συγκεκριμένη προσέγγιση και μεθοδολογία, τα βασικά βήματα της οποίας είναι:

 1.  Check up των οικονομικών σας:

ελέγχουμε, μέσω μίας απλής αλλά δομημένης συζήτησης, αν οι επιλογές σας είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες σας και επισημαίνουμε σημεία που χρήζουν προσοχής.

 

 2.  Οργάνωση των τακτικών συναλλαγών σας:

διερευνούμε τρόπους ώστε να απλοποιηθεί η καθημερινή σας τραπεζική, δηλαδή να γίνουν πιο εύκολες και γρήγορες οι επαναλαμβανόμενες συναλλαγές σας (π.χ. πληρωμές λογαριασμών ΔΕΗ ή ΟΤΕ, τακτικές καταβολές χρηματικών ποσών όπως χρήματα στο παιδί που σπουδάζει ή ασφάλιστρα), εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήματα.

 

 3.  Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός:

δημιουργούμε το προσωπικό σας χρηματοοικονομικό πλάνο, μία πλήρως εξατομικευμένη αναφορά που αποτελεί τον οδηγό για τη λήψη των σωστών αποφάσεων για την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων, όπως η αγορά ενός σπιτιού ή οι σπουδές του παιδιού σας.

 

 4.  Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας:

παρακολουθούμε από κοινού, μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις, τα οικονομικά και τις επενδύσεις σας και πραγματοποιούμε έγκαιρα τις κατάλληλες προσαρμογές.

 

Τα παραπάνω βήματα γίνονται από κοινού με τον Προσωπικό Συνεργάτη, ένα εξειδικευμένο στέλεχος της Τράπεζας, ρόλος του οποίου είναι να φροντίζει τη συνολική τραπεζική σας σχέση, να κατανοεί τις ανάγκες σας και να σας προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Με το Πειραιώς Αξία Personal Banking, σας προσφέρουμε εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ενεργή υποστήριξη. Έτσι, έχετε δίπλα σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη που δίνει αξία σε ό,τι έχει πραγματική αξία για εσάς.

Σας προσκαλώ να το γνωρίσετε από κοντά σε ένα από τα 143 καταστήματα που προσφέρεται.

                                                     
                          Στέργιος Ζλατάνος Manager - Πειραιώς Αξία Personal Banking

Σημ.: Το Πειραιώς Αξία Personal Banking, απευθύνεται σε πελάτες με καταθετική ή/και επενδυτική σχέση από €70.000.


Δείτε περισσότερα άρθρα