Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Η υπηρεσία Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός σάς βοηθά να δημιουργήσετε το προσωπικό χρηματοοικονομικό πλάνο σας, που σας καθοδηγεί να ευθυγραμμίζετε τις επιλογές σας στους οικονομικούς στόχους της ζωής σας. Το καταστρώνουμε από κοινού με την καθοδήγηση των συνεργατών σας στο Πειραιώς Αξία Personal Banking και τη χρήση ειδικών εργαλείων. Στην πορεία σάς βοηθάμε να το υλοποιήσετε και να το τηρείτε.Μεθοδολογία Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού


 1.    Οι συνεργάτες σας εξετάζουν:


    • Τον προσωπικό ισολογισμό σας
    • Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό σας
    • Τους οικονομικούς στόχους σας και τον ορίζοντά τους 2.  Δημιουργούν ένα εξατομικευμένο συνολικό χρηματοοικονομικό πλάνο.

Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Ο Προσωπικός Συνεργάτης σας οργανώνει 2 συναντήσεις μαζί σας, με τη συμμετοχή Επενδυτικού Συμβούλου:


 1.   Συλλέγουν πληροφορίες της οικονομικής κατάστασής σας.


 2.   Καταγράφουν τους στόχους σας.


 3.   Δημιουργούν το προσωπικό χρηματοοικονομικό πλάνο σας, σε έντυπη μορφή.


 4.   Συζητούν μαζί σας το πλάνο.


 5.   Συμφωνείτε και οργανώνετε από κοινού τα βήματα υλοποίησής του.