Οργάνωση Τακτικών Συναλλαγών

Η υπηρεσία Οργάνωση Τακτικών Συναλλαγών σάς βοηθά να διευθετείτε τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές και τις προγραμματισμένες μεταφορές χρημάτων σας. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε πλήρως τις τακτικές συναλλαγές σας και να εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο.Αυτοματοποίηση τακτικών συναλλαγών

Οι τακτικές συναλλαγές που μπορείτε να οργανώσετε είναι οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές ή προγραμματισμένες μεταφορές χρημάτων, όπως:

  • Εξόφληση πιστωτικών καρτών

  • Καταβολή δόσεων δανείου ή ασφαλίστρων

  • Τακτικές πληρωμές, όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ενοίκιο, δίδακτρα κ.ά.


Ο Προσωπικός Συνεργάτης σας διευθετεί τις υποχρεώσεις ή πληρωμές που επιλέγετε. Για καθεμία ορίζει μια πάγια εντολή πληρωμής με χρέωση του λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας που του υποδεικνύετε.Ενημέρωση μέσω ειδοποιήσεων

Για κάθε τακτική συναλλαγή που πραγματοποιείται, μπορείτε να επιλέξετε να σας ειδοποιούμε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί: με μήνυμα SMS στο κινητό σας, email ή τηλεφωνικά. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο των τακτικών συναλλαγών σας.

Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Τη διαδικασία αναλαμβάνει ο Προσωπικός Συνεργάτης σας, σύμφωνα με τις επιλογές και τις οδηγίες σας:


 1.   Καταγράφει τις υποχρεώσεις ή πληρωμές που θέλετε να τακτοποιούνται αυτόματα.


 2.   Για κάθε πληρωμή σημειώνει τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε, π.χ. πάγια εντολή χρέωσης
       συγκεκριμένου λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας σας.


 3.   Ορίζει σε ποιες περιπτώσεις και με ποιον τρόπο θέλετε να σας ειδοποιούμε για κάθε τακτική συναλλαγή
       που πραγματοποιείται: με μήνυμα SMS, email ή τηλεφωνικά.