Υπηρεσίες Trade Finance - Συναλλακτική Τραπεζική

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Διεθνούς Εμπορίου των αγαθών και τη μεταφορά αυτών.

Με την καθοδήγηση των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών της Συναλλακτικής Τραπεζικής, σας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται τις συναλλαγές σας που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Πλεονεκτήματα

  • Ευέλικτη προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης
  • Aνάληψη εμπορικών κινδύνων ( οικονομικών, πολιτικών, πιστωτικών κλπ )
  • Ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας
  • Επέκταση του συναλλακτικού κυκλώματος της εταιρείας σας
  • Διασφάλιση πληρωμής
  • Ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης σας
Οι υπηρεσίες/ προϊόντα παρέχονται με βάση την ισχύουσα διαδικασία και πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Συναλλακτικής Τραπεζικής στο e-mail: transactionbanking@piraeubank.gr