Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Piraeus4All, για την ολιστική εξυπηρέτηση των πληρωμών των επιχειρήσεων, που συνδυάζει εμβάσματα, μεταφορές, πληρωμές σε Οργανισμούς με κωδικό πληρωμής και πληρωμές μισθοδοσιών

Instant Payments

piraeus bank

Οι πληρωμές της επιχείρησής σας μέσα σε 10”.

Υπηρεσία SWIFT gpi

Υπηρεσία SWIFT gpi Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο Global Payments Innovation (GPI) της SWIFT και προσφέρει στους πελάτες της ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις πληρωμές τους.