Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς για μαζικές πληρωμές χωρίς όριο ποσού, σε ευρώ και ξένα νομίσματα, παντού στον κόσμο.
Με την υπηρεσία "e-PPS SEPA", συγκεντρώνετε, σε ένα αρχείο, όλες τις πληρωμές σας σε ευρώ σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς ή σε τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες του «Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ» (SEPA).