Υπηρεσία SWIFT gpi

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT και προσφέρει στους πελάτες της ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις πληρωμές τους. Τώρα μπορείτε πλέον να εντοπίζετε που ακριβώς βρίσκονται οι συναλλαγές σας.

Τι είναι το Global Payments Innovation

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς παγκοσμίως που συμμετέχουν στη διατραπεζική υπηρεσία διεθνών πληρωμών Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT.

Το Global Payments Innovation αποτελεί μια καινοτόμα υπηρεσία της SWIFT που εμπλουτίζει τις πληρωμές των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν, με επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης, διαφάνειας και διασφάλισης της ημερομηνίας εκτέλεσης.

Τι προσφέρει η υπηρεσία

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε την καινοτομία gpi στις υποδομές της και όλες οι πληρωμές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κανάλι εκτέλεσής τους (κατάστημα, winbank), χαρακτηρίζονται ως gpi πληρωμές και αποκτούν ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής, το gpi reference, που τις ακολουθεί σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους μέχρι και την πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Η πληροφόρηση μέσω του SWIFT gpi είναι διαθέσιμη για όλα τα στάδια επεξεργασίας της πληρωμής, καθώς και για την πίστωση του τελικού δικαιούχου, εφόσον οι ενδιάμεσες ανταποκρίτριες τράπεζες και η τράπεζα του δικαιούχου συμμετέχουν στο gpi.

Αποκλειστικά μέσω του winbank web banking και του νέου εργαλείου Εντοπισμός GPI, μπορούν όλοι οι πελάτες, καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό συναλλαγής, να εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή την πληρωμή τους, αποκτώντας πλήρη εικόνα για την κατάστασή της και το στάδιο επεξεργασίας της μέχρι την τελική πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Η καταχώρηση του κωδικού, gpi reference, πραγματοποιείται στο μενού "Μεταφορές" επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και στη συνέχεια "Εντοπισμός GPI".

Η χρήση του εργαλείου Εντοπισμός GPI μπορεί να γίνει μέσω του winbank web banking, είτε από τον εντολέα που έχει εκκινήσει την πληρωμή, είτε από το δικαιούχο που αναμένει τα χρήματα, αξιοποιώντας τον μοναδικό κωδικό πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή αυτή έχει χαρακτηριστεί gpi. Η εύρεση του κωδικού της πληρωμής μπορεί να γίνει από μενού "Μεταφορές" επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και ελέγχοντας τις "Λεπτομέρειες Εκτελεσμένου Εξερχομένου Εμβάσματος" στο πεδίο "gpi reference".

Για πελάτες που επιθυμούν ταχύτητα στις πληρωμές τους και επιλέγουν να εκτελεστούν με υψηλή προτεραιότητα, το gpi εξασφαλίζει την άμεση και κατά προτεραιότητα επεξεργασία των εντολών πληρωμών από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες και εντός του χρόνου λήξης των ημερησίων εργασιών τους (cut off time).

Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  • Άμεσος εντοπισμός της πληρωμής
  • Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση επεξεργασίας της πληρωμής
  • Ταχύτητα στη διόδευση της πληρωμής
  • Επιβεβαίωση της πίστωσης του δικαιούχου
  • Ενίσχυση της συναλλακτικής σας αξιοπιστίας