Εμβάσματα προς Θυγατρικές τράπεζες - No Borders

Με Έμβασμα No Borders οι μεταφορές κεφαλαίων της επιχείρησής σας προς τις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλβανία, Βουλγαρία και Ουκρανία γίνονται αυθημερόν και με χαμηλά έξοδα. Οι πληρωμές σας μπορεί να είναι σε ευρώ, δολάριο ή το τοπικό νόμισμα κάθε χώρας. Τα χρήματα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό του δικαιούχου ή είναι άμεσα διαθέσιμα στην περίπτωση που ο παραλήπτης δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό.

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλά έξοδα για την επιχείρησή σας για την αποστολή εμβάσματος No Borders

 • Παραλαβή χρημάτων αυθημερόν από το κατάστημα της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα προορισμού

 • Δωρεάν πίστωση του λογαριασμού δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδας

 • Προνομιακή τιμολόγηση από τις λοιπές τράπεζες του Ομίλου για πίστωση λογαριασμών δικαιούχων

 • Ο παραλήπτης του ποσού – εφόσον είναι ιδιώτης – δε χρειάζεται να έχει λογαριασμό στη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς

Πού μπορείτε να στείλετε χρήματα

Έμβασμα No Borders μπορείτε να στείλετε στις χώρες όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει θυγατρικές τράπεζες:

Αλβανία

Τράπεζα Tirana Bank IBC

 

Βουλγαρία

Τράπεζα Piraeus Bank Bulgaria AD

 

Ουκρανία

Τράπεζα OJSC Piraeus Bank ICB

 


 

Πόσα χρήματα μπορείτε να στείλετε

 • Εάν ο παραλήπτης έχει λογαριασμό σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να στείλετε όσα χρήματα θέλετε, χωρίς περιορισμό

 • Εάν ο παραλήπτης δεν έχει λογαριασμό σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς και εφόσον είναι ιδιώτης, μπορείτε να στείλετε μέχρι 10.000€ ή το ισόποσο σε δολάρια ή το τοπικό νόμισμα της χώρας

Πώς θα στείλετε έμβασμα

 • Μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank

 • Μέσω του καταστήματος εξυπηρέτησης της επιχείρησής σας

  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε στην αίτηση του εμβάσματος τα στοιχεία του παραλήπτη:

  • Τραπεζικός λογαριασμός (εάν έχει)
  • Θυγατρική τράπεζα όπου θα σταλούν τα χρήματα
  • Όνομα ή επωνυμία του παραλήπτη


Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων