Εμπορικό Έμβασμα


Η νέα υπηρεσία Εμπορικό Έμβασμα η οποία παρέχεται μέσω winbank web banking, σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας στο εξωτερικό.

Ποιες πληρωμές αφορά;

Όλες τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, σε € και σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των 50.000€ ανά συναλλαγή, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και η διαδικασία παροχής έγκρισης, στο πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων.

Πως μπορεί να καταχωρηθεί Εμπορικό Έμβασμα

Για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς και πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking.

 1.   Συνδέεστε στο winbank web banking με τους κωδικούς εισόδου Username και Password


 2.    Μεταβαίνετε στο Μενού > ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ > Εμπορικό Έμβασμα και συμπληρώνετε τα πεδία με τα στοιχεία της πληρωμής σας

 3.    Επιλέγετε και επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την επιλογή «Επισύναψη Υπεύθυνης Δήλωσης & Δικαιολογητικών»


 4.   Εισάγετε τον κωδικό Extra PIN που θα σας σταλεί στο κινητό σας ή θα βρείτε στο extraPIN generator που έχετε προμηθευτεί από την        Τράπεζα Πειραιώς 

Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία του εμβάσματός μου;

Η ενημέρωση για την κατάσταση της συναλλαγής σας πραγματοποιείται μέσω winbank web banking και συγκεκριμένα από το Μενού > ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ>Διαχείριση Εμβασμάτων, αλλά και μέσω ειδοποιήσεων με e-mail όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση της. Για την ενημέρωση μέσω e-mail απαιτείται να έχετε δηλώσει το e-mail σας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά την επιτυχή καταχώρηση της αίτησής σας, η συναλλαγή θα εμφανίζεται σε κατάσταση «Επεξεργασία», μέχρι και την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της.

Μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, η συναλλαγή σας είτε ολοκληρώνεται είτε απορρίπτεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Τράπεζας και όπως αυτές ορίζονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην Κίνηση Κεφαλαίων