B2B Εταιρική Πιστωτική Κάρτα


Η B2B Κάρτα είναι μια εταιρική πιστωτική κάρτα κλειστού κυκλώματος. Μπορεί να εκδοθεί για κάθε πελάτη σας και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις συναλλαγές του με την επιχείρησή σας, με βάση την πιστωτική πολιτική που συμφωνείτε μαζί του. Υποστηρίζεται από ένα εξελιγμένο σύστημα πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, που ελέγχει και διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις μεταξύ σας συναλλαγές. Η B2B εταιρική πιστωτική κάρτα σας δίνει τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεών σας στο χρόνο που έχετε συμφωνήσει με τον πελάτη σας ήδη από την επόμενη εργάσιμη μέρα της εκκαθάρισης των συναλλαγών σας.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

Η χρήση B2B εταιρικών πιστωτικών καρτών σάς επιτρέπει να εισπράττετε χωρίς καθυστέρηση τις απαιτήσεις από τους πελάτες σας με άμεση πίστωση του λογαριασμού σας. Αντίστοιχα, σε εκείνους παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις στο διακανονισμό των παραγγελιών τους με βάση την πιστωτική πολιτική που συμφωνείτε μαζί τους: χρέωση μετά από ορισμένο διάστημα, επιλογή άτοκων δόσεων και μερικής αποπληρωμής κ.ά. Η διαχείριση των συναλλαγών γίνεται με ασφάλεια μέσα από το εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών winbank της Τράπεζας Πειραιώς. Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος συναλλαγής έχει θετικό αντίκρισμα σε βασικές πτυχές της επιχείρησής σας:Στις πωλήσεις σας

Οι διευκολύνσεις που προσφέρει η Βusiness to Βusiness εταιρική Πιστωτική Κάρτα στους πελάτες σας αυξάνουν τη ρευστότητά τους και ενισχύουν την αγοραστική τους δύναμη απέναντί σας. Αυτό είναι πιθανό να αντικατοπτρίζεται τόσο στο πλήθος, όσο και στο ύψος των παραγγελιών που σας στέλνουν. Παράλληλα, οι ευνοϊκοί όροι της B2B Κάρτας είναι επίσης πιθανό να προσελκύσουν νέους πελάτες, που με την ευελιξία που θα συμφωνήσετε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με την επιχείρησή σας.Στην είσπραξη των απαιτήσεών σας

Η είσπραξη των απαιτήσεών σας διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Μία εργάσιμη μέρα μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών σας από την Τράπεζα Πειραιώς, το καθαρό ποσό της απαίτησης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προεισπράττετε το συνολικό οφειλόμενο ποσό των παραγγελιών του πελάτη σας, όταν αυτός πραγματοποιεί μερική αποπληρωμή ή εξόφληση σε δόσεις, με βάση τη μεταξύ σας συμφωνημένη πιστωτική πολιτική. Έτσι ενισχύεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγετε όλα τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών τρόπων συναλλαγής με μετρητά ή επιταγές, όπως καθυστερημένη καταβολή, μεταχρονολόγηση, έξοδα είσπραξης κ.λπ.Στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής σας

Διεκπεραιώνοντας τις εισπράξεις σας με τη χρήση B2B εταιρικών Πιστωτικών Καρτών, εξαλείφετε τη διαδικασία είσπραξης μετρητών ή επιταγών. Με αυτό τον τρόπο απαλλάσσεστε από το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος.Στην ανάπτυξη σχέσεων πιστότητας με τους πελάτες σας

Η παρακολούθηση των συναλλαγών σας με κάθε πελάτη ξεχωριστά σάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε προγράμματα πιστότητας με προνόμια και εκπτώσεις επιβράβευσης. Αυτή η επιχειρηματική στρατηγική είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τις πωλήσεις της επιχείρησης σας. Σε κάθε περίπτωση, σας επιτρέπει να εξυπηρετείτε καλύτερα τους πελάτες σας και να ενισχύετε την πιστότητά τους προς την επιχείρησή σας.

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες σας

Η Βusiness to Βusiness εταιρική Πιστωτική Κάρτα μπορεί να εκδοθεί για κάθε πελάτη σας. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τις συναλλαγές του με την επιχείρησή σας με σημαντικές διευκολύνσεις και ωφέλειες, που συμφωνείτε εσείς μαζί του:Στο διακανονισμό των οφειλών του

Με την B2B εταιρική Πιστωτική Κάρτα του ο πελάτης σας έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί τις παραγγελίες του με βάση την πιστωτική πολιτική που συμφωνείτε μαζί του:

 • Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα πίστωσης

 • Με μερική ή ολική αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού

 • Σε άτοκες δόσειςΣτη διεκπεραίωση των παραγγελιών του

Η B2B Πιστωτική Κάρτα λειτουργεί όπως μια πιστωτική κάρτα. Η διεκπεραίωση των παραγγελιών με τη χρήση της είναι απλή, ασφαλής και γρήγορη. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται απευθείας στην επιχείρησή σας. Η εξόφληση της B2B Κάρτας γίνεται στα ΑΤΜ, αλλά και στα καταστήματά μας, μέσω winbank ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου, εάν ο πελάτης σας έχει λογαριασμό στην Τράπεζά Πειραιώς.Στην παρακολούθηση των συναλλαγών του

O πελάτης σας μπορεί να ελέγχει κάθε στιγμή και να διαχειρίζεται online τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με την B2B εταιρική Πιστωτική Κάρτα του μέσω winbank. Μπορεί επίσης να παρακολουθεί ηλεκτρονικά το statement του τραπεζικού λογαριασμού του που συνδέεται με την κάρτα του. Έτσι είναι σε θέση να παρακολουθεί και να περιορίζει τα έξοδά του.Στη ρευστότητά του

Οι διευκολύνσεις που παρέχει η B2B εταιρική Πιστωτική Κάρτα στον πελάτη σχετικά με το διακανονισμό των οφειλών του, βελτιώνουν τη ρευστότητα της επιχείρησής του. Η πιστωτική πολιτική που συμφωνεί μαζί σας ενισχύει την ταμειακή ροή του, αλλά και αυξάνει την αγοραστική του δύναμη σε προϊόντα που προμηθεύεται από την επιχείρησή σας.

Ποια είναι η διαδικασία της συναλλαγής

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει και ελέγχει τις συναλλαγές μέσω B2B Καρτών σε όλα τα στάδια, από την παραγγελία μέχρι την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού:

1.   Ο πελάτης σας στέλνει απευθείας στην επιχείρησή σας την παραγγελία που θέλει να εκτελεστεί, με χρέωση της B2B Κάρτας του.


2.  Η επιχείρησή σας λαμβάνει και επεξεργάζεται την παραγγελία του πελάτη (είδος, ποσότητα, κ.λπ.). Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών, δρομολογεί τη συναλλαγή προς έγκριση στην Τράπεζα Πειραιώς.


3.  Η Τράπεζα Πειραιώς επεξεργάζεται τα στοιχεία της συναλλαγής. Ανάλογα με το διαθέσιμο ποσό προς χρήση του πελάτη, την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Εάν η συναλλαγή εγκριθεί, η παραγγελία του πελάτη μπορεί να ολοκληρωθεί. Το ηλεκτρονικό σύστημα σας ενημερώνει αυτόματα για το αποτέλεσμα της συναλλαγής.


4.  Σε περίπτωση έγκρισης, η επιχείρησή σας διεκπεραιώνει την παραγγελία και στο τέλος της μέρας στέλνει το πακέτο συναλλαγών στην Τράπεζα Πειραιώς προς εκκαθάριση.


5.  Η Τράπεζα Πειραιώς χρεώνει την Β2Β εταιρική Πιστωτική Κάρτα του πελάτη σας, με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει συμφωνηθεί μεταξύ σας, π.χ. μετά από το ορισμένο χρονικό διάστημα ή σε άτοκες δόσεις.


6.  Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην εκκαθάριση των συναλλαγών σας. Εφόσον έχετε επιλέξει την προεξόφληση των απαιτήσεών σας,την επόμενη εργάσιμη μέρα πιστώνει το λογαριασμό της επιχείρησής σας με το συνολικό καθαρό οφειλόμενο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, πιστώνει το λογαριασμό σας με βάση το χρόνο πληρωμής που έχετε συμφωνήσει με τον πελάτη σας.


7.  Ο πελάτης σας εξοφλεί το λογαριασμό της B2B Κάρτας του στα ΑΤΜ. Εάν έχει λογαριασμό στην Τράπεζά Πειραιώς, μπορεί να την εξοφλήσει επίσης σε καταστήματά μας, μέσω winbank ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου.

  Που απευθύνεται η B2B εταιρική πιστωτική κάρτα

  Η B2B εταιρική πιστωτική κάρτα είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις με:

  • Σημαντικό ετήσιο τζίρο πωλήσεων

  • Σταθερές και χρονικά επαναλαμβανόμενες πωλήσεις στους πελάτες τους

  • Διακριτικό πλεονέκτημα στην αγορά στον κλάδο που δραστηριοποιούνται

  • Οργανωμένο λογιστήριο και μηχανογράφηση