Μηχανισμός Αυτοματοποιημένης Είσπραξης Direct Debit

Ο μηχανισμός Direct Debit είναι ένας κλειστού κυκλώματος μηχανισμός αυτοματοποιημένης είσπραξης απαιτήσεων Business to Business που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με το μηχανισμό αυτοματοποιημένης είσπραξης Direct Debit μπορείτε να εισπράττετε τις απαιτήσεις από τους πελάτες σας με απευθείας πίστωση στο λογαριασμό της επιχείρησής σας. Έτσι εξαλείφετε τα μειονεκτήματα και κόστη των παραδοσιακών τρόπων είσπραξης απαιτήσεων.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

Ενίσχυση ρευστότητας

Με τον μηχανισμό Direct Debit η είσπραξη των απαιτήσεών σας διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη σας και η επιχείρησή σας εισπράττει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της το οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική που έχετε συμφωνήσει μεταξύ σας. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τυχόν καθυστερήσεις με μεταχρονολογημένες επιταγές ή πληρωμές με μετρητά και αυξάνετε την ρευστότητα της επιχείρησής σας.Περιορισμός διαχειριστικού κόστους

Με το μηχανισμό Direct Debit δεν έχετε να διαχειρίζεστε μεταχρονολογημένες επιταγές ή πληρωμές με μετρητά. Κατά συνέπεια συγκρατείτε σε χαμηλότερα επίπεδα το διαχειριστικό κόστος της είσπραξης απαιτήσεων της επιχείρησής σας.Πειθαρχία των πελατών σας στη συμφωνημένη πιστωτική πολιτική

Με τη χρήση αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης (Direct Debit) απαιτήσεων ο πελάτης σας εκπαιδεύεται να παρακολουθεί και να τηρεί αυστηρά τους όρους πληρωμής που έχετε συμφωνήσει μεταξύ σας. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η μετάθεση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς την επιχείρησή σας.

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες σας

Λογαριασμός αποκλειστικού σκοπού

Εφόσον ο πελάτης σας ενταχθεί στο μηχανισμό Direct Debit, με βάση την ατομική του αξιολόγηση, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός λογαριασμού υπερανάληψης αποκλειστικού σκοπού που δέχεται χρεώσεις μόνο για απαιτήσεις της επιχείρησής σας.Αυτοματοποιημένη χρέωση

Η χρέωση του λογαριασμού του πελάτη σας για τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πάγιας εντολής, με βάση τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς.Περιορισμός διαχειριστικού κόστους συναλλαγών

Η χρήση του μηχανισμού αυτοματοποιημένης είσπραξης Direct Debit αυξάνει την ταμειακή ροή του πελάτη σας και τον διευκολύνει στις μεταξύ σας συναλλαγές. Ταυτόχρονα εξαλείφει και για αυτόν τα μειονεκτήματα και κόστη των παραδοσιακών τρόπων πληρωμής.

Που απευθύνεται ο μηχανισμός Direct Debit

Ο μηχανισμός Direct Debit είναι ιδανικός για επιχειρήσεις με:

  • Σημαντικό ετήσιο τζίρο πωλήσεων

  • Σταθερές και χρονικά επαναλαμβανόμενες πωλήσεις στους πελάτες τους

  • Διακριτικό πλεονέκτημα στην αγορά στον κλάδο που δραστηριοποιούνται

  • Οργανωμένο λογιστήριο και μηχανογράφηση

Πώς θα ενταχθείτε στο μηχανισμό Direct Debit

Για να ενταχθείτε στο μηχανισμό Direct Debit, τόσο η επιχείρησή σας όσο και κάθε επιμέρους πελάτης σας πρέπει να έχει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθύνση:

transactionbanking@piraeubank.gr