Προσαρμογή στο SEPA


Η Τράπεζα Πειραιώς προσαρμόζεται στις αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή του SEPA στις πληρωμές των Επιχειρήσεων. Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά και επηρεάζουν συναλλαγές όπως η μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό (εντός της Τράπεζας Πειραιώς), η ηλεκτρονική αποστολή εμβασμάτων σε Ελληνικές ή ξένες τράπεζες μεμονωμένα ή μέσω αρχείου και η εκτέλεση αρχείων μισθοδοσίας μέσω των οποίων πιστώνονται μισθοδοτούμενοι με λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Θα διαπιστώσετε ότι για τον λόγο αυτό, είναι παντού εμφανής ο IBAN - Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ενώ αντίστοιχα έχουν ενημερωθεί οι εφαρμογές που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς για την δημιουργία αρχείων Μισθοδοσιών, Μαζικών Πληρωμών και Εμβασμάτων.

Τις νέες εφαρμογές μαζί με τις αντίστοιχες προδιαγραφές αρχείων και τους οδηγούς χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ για τις Μισθοδοσίες μέσω αρχείου και εδώ για τις Μαζικές Πληρωμές μέσω αρχείου (μεταφορές χρημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς και σε τρίτες τράπεζες).

Για μετατροπή λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς σε ΙΒΑΝ, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε τον Υπολογιστή ΙΒΑΝ. Η Τράπεζα προσφέρει επίσης την δυνατότητα μαζικής μετατροπής αριθμών λογαριασμών της σε μορφή IBAN, κατόπιν σχετικού αιτήματος στο κατάστημα συνεργασίας σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον IBAN και την χρήση του μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEPA για τις επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ειδικό δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος για το SEPA, εδώ.