Κλάδοι Αναπτυξιακής Τραπεζικής

Η Αναπτυξιακή Τραπεζική αφορά σε επενδύσεις εκτιμώμενου προϋπολογισμού από €2,5 εκ. και άνω, με έμφαση στους ακόλουθους κλάδους της οικονομίας:


  • υποδομές

  • τουρισμός

  • ενέργεια και ενεργειακή αναβάθμιση

  • κλιματική αλλαγή

  • βιώσιμη ανάπτυξη

  • αγροτοδιατροφικός τομέας

  • παραγωγική εξωστρέφεια

  • καινοτομία και τεχνολογία

Για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες προϋπολογισμού μικρότερου των €2,5 εκ., δείτε πώς μπορείτε να ενταχθείτε στην Αναπτυξιακή Τραπεζική εδώ