Καταναλωτικό Δάνειο (με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο)

Καταναλωτικό δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής έως 96 μήνες και προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση* μειωμένη κατά 2% από την εκάστοτε τιμολόγηση κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΞΟΔΑ
σταθερό
κυμαινόμενο***
Με μισθοδοσία
από 10,20% έως 12,50%
(δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφ. Ν.128/75 0,6%)
από 8,95% έως 11,55%
(δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφ. Ν.128/75 0,6%)
Χωρίς έξοδα
Χωρίς μισθοδοσία
Έξοδα: 50% έκπτωση (σήμερα €100)

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

Δικαιολογητικά

Γενικά Δικαιολογητικά Οφειλέτη:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Επιπλέον, ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, κατά το αίτημα του δανείου απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά
Επαγγελματική Δραστηριότητα Δικαιολογητικά
Μισθωτός
  1. Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκτυπώνεται μέσω taxisnet και αντικαθιστά το εκκαθαριστικό σημείωμα) τελευταίου οικονομικού έτους
   ή
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προηγούμενου οικονομικού έτους και
 • Τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία του αιτούντα -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
Συνταξιούχος
  1. Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκτυπώνεται μέσω taxisnet και αντικαθιστά το εκκαθαριστικό σημείωμα) τελευταίου οικονομικού έτους
   ή
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προηγούμενου οικονομικού έτους και
 • Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Συντάξεων

Δικαιολογητικά Εγγυητή:

Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικάμε τον Οφειλέτη.

*Σημειώνουμε ότι κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά από την Τράπεζα ανάλογα την περίπτωση.

*Το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ του πελάτη και συγκεκριμένα:
      Τις οικονομικές δυνατότητές του
      Τη σχέση του με την Τράπεζα Πειραιώς
      Την πιστωτική του συμπεριφορά σε οποιαδήποτε Τράπεζα


***Το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΚ: Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης, σήμερα 11,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Η διάρκεια των Καταναλωτικών δανείων διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του δανείου.