Κάρτα προνομίων ΥΠΕΘΑ

Με την κάρτα προνομιών ΥΠΕΘΑ προσφέρονται:

Εκπτώσεις για Ενοικίαση ή Αγορά Αυτοκινήτων μέσω της AVIS
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΓΟΡΑ
παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας
λοιπές περιοχές της Ελλάδας
1η Νοεμβρίου
έως
30 Απριλίου
Έκπτωση 50%
Έκπτωση 30%
Έκπτωση 20%

στις ονομαστικές τιμές για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το στόλο της AVIS
1η Μαΐου
έως
31 Οκτωβρίου
Έκπτωση 10%
Έκπτωση 10% για αγορές από τα καταστήματα ATTICA DEPARTMENT STORES

Οι παραπάνω παροχές δίνονται στους δικαιούχους με την επίδειξη της Κάρτας Προνομίων ΥΠ.ΕΘ.Α (δείγμα κάρτας). Η κάρτα αυτή δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική, η χρήση της προορίζεται αποκλειστικά για τις ως άνω παροχές και παραδίδεται στους δικαιούχους της προσφοράς που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Μαζί με την κάρτα παραδίδεται και η συνοδευτική επιστολή (δείγμα επιστολής).

*Το εύρος τιμολόγησης εξαρτάται από το σκοπό, το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο επιτοκίου ίσο με το εκάστοτε άθροισμα IRS (σταθερό επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς) αντίστοιχης διάρκειας σταθερού επιτοκίου πλέον περιθωρίου 2,50%.

Το εύρος τιμλόγησης εξαρτάται από το σκοπό , το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου. Τίθεται κατώτερο όριο περιθωρίου ίσο με 2,00%.