Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις & Δεξιότητες (Φοιτητικό Δάνειο)

Καταναλωτικό δάνειο για κάλυψη του κόστους σπουδών με διάρκεια αποπληρωμής έως 120 μήνες.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΞΟΔΑ
Με μισθοδοσία
Προνομιακή τιμολόγηση μειωμένη κατά 2% από την εκάστοτε τιμολόγηση κυμαινόμενου*** επιτοκίου της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων, σήμερα 9,85% (δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφ. Ν.128/75 0,6%)
Χωρίς έξοδα
Χωρίς μισθοδοσία
Έξοδα: 50% έκπτωση (σήμερα €75)

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

Δικαιολογητικά

Γενικά Δικαιολογητικά Οφειλέτη:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Επιπλέον, ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, κατά το αίτημα του δανείου απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά
Επαγγελματική Δραστηριότητα Δικαιολογητικά
Μισθωτός
  1. Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκτυπώνεται μέσω taxisnet και αντικαθιστά το εκκαθαριστικό σημείωμα) τελευταίου οικονομικού έτους
   ή
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προηγούμενου οικονομικού έτους και
 • Τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία του αιτούντα - ημερομηνία πρόσληψης, μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
Συνταξιούχος
  1. Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκτυπώνεται μέσω taxisnet και αντικαθιστά το εκκαθαριστικό σημείωμα) τελευταίου οικονομικού έτους
   ή
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προηγούμενου οικονομικού έτους και
 • Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Συντάξεων

Για το Καταναλωτικό Δάνειο «Γνώσεις & Δεξιότητες» θα χρειαστεί επιπλέον η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Βεβαίωση που να αποδεικνύει την συμμετοχή στο πρόγραμμα/σεμινάριο/φροντιστηριακό μάθημα ή την σπουδαστική ιδιότητα του πελάτη (π.χ φοιτητική ταυτότητα, βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών, βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών , επιστολή αποδοχής από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα)
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος συμμετοχής για το πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα, φροντιστηριακά μαθήματα ή επιμορφωτικά σεμινάρια κτλ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζει ένα έντυπο που να αποτυπώνει το συνολικό ή το υπολειπόμενο κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Δικαιολογητικά Εγγυητή:

Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικάμε τον Οφειλέτη.

*Σημειώνουμε ότι κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά από την Τράπεζα ανάλογα την περίπτωση.

***Το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΚ: Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης, σήμερα 11,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Η διάρκεια των Καταναλωτικών δανείων διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του δανείου.