Αποστολή χρημάτων από το κινητό σας σε ευρώ στην Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή σας εκτελείται αμέσως, με χαμηλή τιμολόγηση, ενισχυμένη ασφάλεια και διαφάνεια.
Αποστολή χρημάτων από το κινητό σας σε ευρώ στην Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή σας εκτελείται αμέσως, με χαμηλότερη τιμολόγηση, ενισχυμένη ασφάλεια και διαφάνεια μέσα από την εφαρμογή για κινητά winbank mobile App.
Αποστολή χρημάτων τηλεφωνικά σε ευρώ ή ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η εντολή σας εκτελείται αμέσως, με χαμηλή τιμολόγηση, ενισχυμένη ασφάλεια και διαφάνεια.

Αποστολή χρημάτων μέσω internet σε ευρώ ή ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η εντολή σας εκτελείται αμέσως, με πολύ χαμηλή τιμολόγηση, ενισχυμένη ασφάλεια και διαφάνεια.