Εμβάσματα στο Εξωτερικό έως 4000€

Τώρα μπορείτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς να εκτελείτε εμβάσματα στο εξωτερικό για ποσά έως 4000€, χωρίς δικαιολογητικά και εγκρίσεις και για οποιοδήποτε σκοπό, είτε ως επιχείρηση είτε ως ιδιώτης.

Πόσα χρήματα μπορώ να στείλω;

Για κάθε πελάτη δίδεται η δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό μέχρι του συνολικού ποσού των 4000€ κάθε 2 μήνες.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει τόσο για ιδιώτες, όσο και για επιχειρήσεις.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;

Κανένα. Για την εκτέλεση των εμβασμάτων σας μέχρι του συνολικού ποσού των 4000€ κάθε 2 μήνες δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και εγκρίσεις, ούτε χρειάζεται αιτιολόγησή τους.

Πότε εκτελούνται τα εμβάσματα;

Η εκτέλεση των εμβασμάτων γίνεται άμεσα είτε υποβάλετε το αίτημά σας σε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας, είτε μέσω της winbank (τηρουμένων των χρονικών ορίων για αυθημερόν αποστολή).

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων