Στείλτε εμβάσματα στο εξωτερικό για ποσά έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4000€), χωρίς δικαιολογητικά και εγκρίσεις.

Δείτε πως μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, για ποσά άνω των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000€).