Μηχανήματα Αυτόματης Ενημέρωσης Βιβλιαρίου

Η Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης Βιβλιαρίου Καταθέσεων easypassbook είναι η πρωτοποριακή υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς, που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ενημερώνουν μόνοι τους, γρήγορα και απλά, το βιβλιάριο καταθέσεών τους.

Μηχανήματα Αυτόματης Ενημέρωσης Βιβλιαρίου

Η Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης Βιβλιαρίου Καταθέσεων easypassbook είναι η πρωτοποριακή υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς, που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ενημερώνουν μόνοι τους, γρήγορα και απλά, το βιβλιάριο καταθέσεών τους.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση (online) αποτύπωση των κινήσεων του λογαριασμού σας στο βιβλιάριο καταθέσεών σας
  • Αποφυγή των ουρών του ταμείου


Πώς χρησιμοποιείται

Χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε σε ουρές, μπορείτε απλά εισάγοντας το βιβλιάριο στον εκτυπωτή βιβλιαρίων, να το ενημερώσετε με τις κινήσεις του λογαριασμού σας, οποιαδήποτε στιγμή.

Βήμα  1ο  Εισάγετε το βιβλιάριό σας στην ειδική σχισμή του εκτυπωτή βιβλιαρίου, ανοιχτό σε οποιαδήποτε σελίδα.

Βήμα  2ο  Το μηχάνημα εντοπίζει τις συναλλαγές που δεν έχουν αποτυπωθεί στο βιβλιάριο και εγγράφει τις κινήσεις που λείπουν.

Βήμα  3ο  Παραλαμβάνετε το βιβλιάριό σας.