Πληρωμή Λογαριασμών Μέσω winbank mobile app

Ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν και εξοφλήστε εύκολα και γρήγορα όλους τους λογαριασμούς του νοικοκυριού σας . Δείτε επίσης πώς να πληρώνετε την πιστωτική σας κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά.

Πληρωμή λογαριασμού μέσω της εφαρμογής winbank mobile

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στην εφαρμογή winbank mobile με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ και στην συνέχεια επιλέγετε «Για εξόφληση λογαριασμού» , την κατηγορία για παράδειγμα «Ενέργεια» και στη συνέχεια τον οργανισμό που θέλετε να πληρώσετε για παράδειγμα «ΔΕΗ» .

Βήμα 3

Επιλέγετε τον λογαριασμό από τον οποίο θα γίνει η χρέωση της πληρωμής. Στην συνέχεια συμπληρώνετε τον κωδικό πληρωμής ή επιλέγετε το εικονίδιο του σαρωτή barcode που βρίσκεται στα αριστερά, το ονοματεπώνυμο, το ποσό και τέλος τον χρόνο εκτέλεσης της πληρωμής*.
*Οι εντολές που καταχωρούνται μετά τις 18:00, θα εκτελούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Βήμα 4

Ελέγχετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε και σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάποια στοιχεία επιλέγετε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ». Όταν ολοκληρώσετε τις απαραίτητες διορθώσεις πατάτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται ταυτοποίηση με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, sms κ.α.) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας μέσω της εφαρμογής winbank mobile

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στην εφαρμογή winbank mobile με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί «ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ» και στην συνέχεια επιλέγετε «Σε κάρτες μου» . Επιλέγετε «Σε άλλες κάρτες » αν θέλετε να πληρώσετε κάρτα τρίτου.

Βήμα 3

Επιλέγετε τον λογαριασμό από τον οποίο θα γίνει η χρέωση της πληρωμής. Στην συνέχεια επιλέγετε την κάρτα στην οποία επιθυμείτε να μεταφέρετε χρήματα αν έχετε περισσότερες από μία. Συμπληρώνετε το ποσό που θέλετε να καταβάλετε και τον χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής.

Βήμα 4

Ελέγχετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε και σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάποια στοιχεία επιλέγετε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ». Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις πατάτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Για την ολοκλήρωση απαιτείται ταυτοποίηση με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, sms κ.α.) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.