Σύνταξη μηνυμάτων SMS στο winbank sms banking

Η σύνταξη μηνυμάτων SMS στην υπηρεσία winbank SMS banking γίνεται με απλό τρόπο που είναι εύκολο να θυμάστε.Κάθε διαθέσιμος λογαριασμός σας έχει ένα κωδικό όνομα, π.χ.:


 • ΤΑM01, ΤΑΜ02, ΤΑΜ03 κ.λπ. είναι οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου σας
 • ΤΡΧ01, ΤΡΧ02, ΤΡΧ0 κ.λπ. είναι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί σας
 • ΧΟΡ01, ΧΟΡ02, ΧΟΡ03 κ.λπ. είναι οι λογαριασμοί δανείου σας
Εάν δυσκολεύεστε να θυμάστε το κωδικό όνομα που έχει δοθεί στο λογαριασμό σας μπορείτε να το αλλάξετε και να δώσετε στο λογαριασμό σας ό,τι όνομα θέλετε.Κάθε συναλλαγή έχει ένα κωδικό όνομα, που είναι εύκολο να θυμάστε π.χ.:

 • ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ή YPOL) είναι η ερώτηση υπολοίπου
 • ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ή ΚΙΝ ή KINHSEIS) είναι οι κινήσεις του λογαριασμού σας
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ή ΜΕΤ ή METAFORA) είναι η μεταφορά χρημάτων χρήματα ανάμεσα σε λογαριασμούς σας
 • CO είναι η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του καρτοκινητού σας Cosmote
 • VO είναι η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του καρτοκινητού σας Vodafone
 • WI είναι η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του καρτοκινητού σας Wind
 • Q είναι η ανανέωση του χρόνου ομιλίας του καρτοκινητού σας QCard


Για να κάνετε τη συναλλαγή σας, πληκτρολογείτε το κωδικό όνομα της συναλλαγής, κενό και το κωδικό όνομα του λογαριασμού που επιλέγετε, π.χ.:

 • YPOL ΤΑΜ01 (για να δείτε το υπόλοιπο στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας)
 • ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΧ02 (για να δείτε το υπόλοιπο στον τρεχούμενο λογαριασμό σας)
 • ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΟΡ01 (για να δείτε τις 2 τελευταίες κινήσεις στο λογαριασμό δανείου σας)
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜ01 ΧΟΡ01 100 (για να μεταφέρετε 100€ από το λογαριασμό ταμιευτηρίου σας στο λογαριασμό δανείου σας)
 • CO 15 ΤΑΜ01 (για να ανανεώσετε με 15€ το χρόνο ομιλίας του καρτοκινητού σας Cosmote από το λογαριασμό ταμιευτηρίου σας)
 • VO 20 ΤΡΧ01 (για να ανανεώσετε με 20€ το χρόνο ομιλίας του καρτοκινητού σας Vodafone από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας)
 • WI 30 ΧΟΡ01 (για να ανανεώσετε με 30€ το χρόνο ομιλίας του καρτοκινητού σας Wind καρτοκινητό σας από το λογαριασμό δανείου σας)
Ακόμη και στην περίπτωση λάθους σε κάποιο κωδικό όνομα , σας αποστέλλεται βοηθητικό SMS που σας καθοδηγεί να εκτελέσετε σωστά τη συναλλαγή που επιθυμείτε.