Οι τηλεφωνικές ειδοποιήσεις εξακολουθούν να υφίστανται χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο συνδρομητικό πακέτο, ενώ η ενεργοποίηση καθώς και η διαχείρισή τους θα γίνεται μόνο μέσω της υπηρεσίας phone banking και του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας.

Χαρακτηριστικά τηλεφωνικών ειδοποιήσεων

Οι τηλεφωνικές ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για:


 1.  Κινήσεις των λογαριασμών σας:

 • Κάθε φορά που μεταβάλλεται το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας
 • Όταν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας γίνεται μικρότερο ή μεγαλύτερο από συγκεκριμένο ποσό αναφοράς που ορίζετε εσείς
 • Όταν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι εντός ή εκτός των ορίων συγκεκριμένου ποσού που ορίζετε εσείς

Για συγκεκριμένες συναλλαγές που οφείλονται απο:

 • Εσάς, συνδικαιούχο σας ή τρίτο πρόσωπο
 • Συναλλαγή μέσω ΑΤΜ, υπηρεσιών winbank ή άλλου καναλιού
 • Την Τράπεζα Πειραιώς χωρίς εντολή, π.χ. καταβολή τόκων και παρακράτηση φόρου

Χρεώσεις:

 • Ανάληψη μετρητών
 • Μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό
 • Πληρωμή ΔΕΚΟ
 • Εξόφληση της πιστωτικής κάρτας σας
 • Καταβολή δόσεων δανείου
 • Εξερχόμενα εμβάσματα
 • Πληρωμή επιταγών

Πιστώσεις:

 • Πίστωση μισθοδοσίας
 • Εισερχόμενα εμβάσματα
 • Καταβολή επιδότησης αγροτών
 • Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό
 • Κατάθεση μετρητών από λογαριασμό
 • Καταβολή τόκων λογαριασμού, προθεσμιακής κατάθεσης ή REPOS
 • Καταβολή μερισμάτων
 • Επιστροφή φόρου 2.   Κινήσεις των πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών σας:

Οι τηλεφωνικές ειδοποιήσεις πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών σας ειδοποιούν για:

 • Αγορές και αναλήψεις
 • Την αξία των συναλλαγών σας πάνω από ένα όριο ασφαλείας που ορίζετε εσείς
 • Τον τρόπο συναλλαγής – σε φυσικά σημεία πώλησης, on-line ή/και τηλεφωνικά
 • Τη χώρα συναλλαγής – Ελλάδα ή/και χώρες του εξωτερικού 3.   Συναλλαγές χρηματιστηρίου:

Οι ειδοποιήσεις Χρηματιστηρίου παρακολουθούν το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιό σας και σας ενημερώνουν:

 • Όταν εκτελείται εντολή σας για αγορά ή πώληση μετοχών
 • Καθημερινά για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας, όπως διαμορφώνεται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου
 • Καθημερινά με τα πινακίδια των χρηματιστηριακών συναλλαγών σας

Ρυθμίσεις

Τρόπος ειδοποίησης

 • Με τηλεφωνική κλήση – με χρέωση 1,85€ ανά κλήση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, εφόσον σας βρούμε


Τύποι ειδοποιήσεων

Επιλέγετε για ποια θέματα θέλετε να σας ειδοποιεί η υπηρεσία winbank alerts:

 • Για το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας
 • Για πιστώσεις - χρεώσεις στο λογαριασμό σας
 • Για κινήσεις με την πιστωτική, χρεωστική και προπληρωμένη κάρτα σας
 • Για θέματα του χαρτοφυλακίου σας και των χρηματιστηριακών σας συναλλαγών


Διαστήματα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Ορίζετε πότε θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις:

 • Για ποιο διάστημα σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Ποιες ώρες της μέρας δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (ζώνες σιγής)