Ασφάλεια Υπηρεσιών ATM

Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών σας στα ΑΤΜ, εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους που προστατεύουν τα δεδομένα σας.

Δέσμευση ξεχασμένης κάρτας

Ηχητικά και οπτικά σήματα και οθόνες σάς καθοδηγούν στα βήματα κάθε συναλλαγής προειδοποιώντας σας σε περίπτωση που προς στιγμή ξεχάσετε να παραλάβετε την κάρτα ή τα χρήματά σας από το ΑΤΜ. Εάν παρ’ όλα αυτά ξεχάσετε την κάρτα ή τα χρήματά σας στο ΑΤΜ, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το μηχάνημα δεσμεύει την κάρτα ή τα χρήματά σας στο εσωτερικό του.

Απενεργοποίηση κάρτας

Αν κάνετε 4 φορές λάθος στην εισαγωγή του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας σας (Password) στο ΑΤΜ, για τη δική σας ασφάλεια το σύστημα θα απενεργοποιήσει αυτόματα την κάρτα σας.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας με νέους κωδικούς εισόδους, ώστε να μπορείτε και πάλι να τη χρησιμοποιείτε στα ΑΤΜ, πρέπει να γίνει πιστοποίηση των στοιχείων σας. Καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:

 • Aπό σταθερό ή κινητό εντός Ελλάδος στο 210 32 88 000
 • Από το εξωτερικό στο 0030 210 32 88000

Απόρρητο συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζετε στην Τράπεζα Πειραιώς είναι εμπιστευτικές. Για να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Τράπεζας Πειραιώς έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και αυτό μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Η Τράπεζα Πειραιώς δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία των συναλλαγών σας, παρά μόνο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Όταν η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους, εφόσον μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας μας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Η ασφάλεια είναι και δική σας ευθύνη.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα Πειραιώς σέβεται και διαφυλάσσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό, διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή (central server).

Εφαρμόζοντας το Ν.2472/1997 "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", καταχωρούμε σε αρχείο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των πελατών, προμηθευτών, υπαλλήλων και συνεργατών της Τράπεζας Πειραιώς, που περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής. Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα στοιχεία αυτά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μόνο εφόσον η τήρηση του αρχείου δεδομένων και η διαβίβαση των στοιχείων του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Πειραιώς και του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Από σταθερό ή κινητό εντός Ελλάδος στο 210 32 88 000
 • Από το εξωτερικό στο 0030 210 32 88000

Η ασφάλεια είναι και δική σας ευθύνη

Η ασφάλεια των δεδομένων σας στα ΑΤΜ εξαρτάται και από το πόσο υπεύθυνα τα χειρίζεστε εσείς. Μόνο εσείς γνωρίζετε τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου σας και δεν πρέπει να τους γνωστοποιείτε σε κανέναν.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password). Για αυτό, θεωρήστε ύποπτη κάθε επικοινωνία, τηλεφωνική ή μέσω email, όπου σας ζητούν να αποκαλύψετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας σας.

Μη γνωστοποιήσετε σε κανένα τρίτο πρόσωπο τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου σας στα ΑΤΜ, ακόμα και αν σας υπόσχεται ότι δήθεν έτσι θα σας παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ή εξυπηρέτηση. Δίνοντας του τους κωδικούς σας, του δίνετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας και τα προσωπικά στοιχεία σας. Εάν τα χρησιμοποιήσει κακόβουλα, είστε κι εσείς άμεσα υπεύθυνοι για τις συνέπειες.

Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει υποκλέψει τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password), ενημερώστε μας αμέσως. Καλέστε:

 • Από σταθερό ή κινητό εντός Ελλάδος στο 210 32 88 000
 • Από το εξωτερικό στο 0030 210 32 88000

Συμβουλές ασφαλείας

 • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκαλύψετε το Password σας σε οποιονδήποτε τρίτο προτίθεται να σας βοηθήσει, ακόμη και σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία στο ΑΤΜ κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας.
 • Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε όποιον προτίθεται να σας βοηθήσει κατά την εκτέλεση συναλλαγής στο ΑΤΜ.
 • Κατά τη διάρκεια εισαγωγής του Password σας στο ΑΤΜ φροντίστε να καλύπτετε με το χέρι σας το πληκτρολόγιο. Επίσης βεβαιωθείτε ότι τυχόν τρίτα πρόσωπα, βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας.
 • Αποφύγετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή στο ΑΤΜ σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια ύποπτη κίνηση γύρω σας.
 • Αν υποψιάζεστε ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει το Password σας, αλλάξτε το μέσω της αντίστοιχης συναλλαγής σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς.
 • Σε περίπτωση που κάποια συναλλαγή σας δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς χωρίς προφανή σε εσάς λόγο ή αν επιθυμείτε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 32 88000.

Τραπεζικό Απόρρητο

Η Τράπεζα Πειραιώς σέβεται και εφαρμόζει σε όλες τις υπηρεσίες winbank τις ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές τραπεζικές συναλλαγές.

Απόρρητο συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζετε στην Τράπεζα Πειραιώς είναι εμπιστευτικές. Για να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Τράπεζας Πειραιώς έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και αυτό μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Η Τράπεζα Πειραιώς δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία των συναλλαγών σας, παρά μόνο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Όταν η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους, εφόσον μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών μας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Η ασφάλεια είναι και δική σας ευθύνη.