Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με το σύνολο των πιστοδοτούμενων πελατών προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών τους.

Ειδικότερα, στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έχουν ενημερωθεί οι πελάτες σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητές τους αναφορικά με τις αναστολές πληρωμής επιταγών, την επιδότηση τόκων, καθώς και τα αναπτυξιακά προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και COSME.

Επιπλέον, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στην περίοδο αυτή, έχουν θεσπιστεί fast track εγκριτικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις παράτασης δόσεων, επιδότησης τόκων, αλλά και συμμετοχής στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

3μηνη επιδότηση τόκων δανείων στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δυνατότητα δίνεται σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εδώ

Αναστολή πληρωμής κεφαλαίου έως τις 30/09/2020

Η δυνατότητα παρέχεται σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια. Η αποπληρωμή του ποσού της αναστολής γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής είτε με επιμερισμό του ποσού στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, είτε με αύξηση της συνολικής διάρκειας του δανείου ή με αναστολή της ελάχιστης καταβολής και καταβολή μόνο τόκων στις περιπτώσεις ορίων με ελάχιστη καταβολή. Περισσότερες πληροφορίες

Συναλλαγές απο το Σπίτι

Mobile App
Η εφαρμογή mobile app της winbank είναι ο ταχύτερος τρόπος να κάνεις τις τραπεζικές συναλλαγές σου χωρίς να φύγεις από το σπίτι. 

On line banking
Μέσω του winbank.gr μπορείς να κάνεις συναλλαγές σου από τον προσωπικό σου υπολογιστή. 

Phone banking
Μέσω του προγράμματος Pay & Save η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέροντας το ισόποσο των χρημάτων που αποταμιεύουν οι πελάτες μέσω του Pay & Save

Ενεργοποιείστε την υπηρεσία εδώ