Ελεύθεροι Επαγγελματίες

3μηνη επιδότηση τόκων δανείων στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δυνατότητα δίνεται σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από την πανδημία. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εδώ.

Αναστολή πληρωμής κεφαλαίου έως τις 30/06/2020

Η δυνατότητα παρέχεται σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια. Η αποπληρωμή του ποσού της αναστολής γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, είτε με επιμερισμό του ποσού στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, είτε με αύξηση της συνολικής διάρκειας του δανείου ή με αναστολή της ελάχιστης καταβολής και καταβολή μόνο τόκων στις περιπτώσεις ορίων με ελάχιστη καταβολή. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

Συναλλαγές απο το Σπίτι

Mobile App
Η εφαρμογή mobile app της winbank είναι ο ταχύτερος τρόπος να κάνεις τις τραπεζικές συναλλαγές σου χωρίς να φύγεις από το σπίτι. 

On line banking
Μέσω του winbank.gr μπορείς να κάνεις συναλλαγές σου από τον προσωπικό σου υπολογιστή

Phone banking
Μέσω του προγράμματος Pay & Save η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέροντας το ισόποσο των χρημάτων που αποταμιεύουν οι πελάτες μέσω του Pay & Save

Ενεργοποιείστε την υπηρεσία εδώ